Reklamacje - problemy prawne

Termin:

5 lipca 2018 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

13 czerwca 2018 r. zapadła uchwała Sądu Najwyższego dotycząca najważniejszego zagadnienia związanego z reklamacjami klientów rozpatrywanymi przez zakłady ubezpieczeń, brokerów i multiagentów – automatycznego uznawania roszczeń klienta w razie opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamację. Sposób podejścia przez Sąd Najwyższy do problemu automatycznego uznawania roszczeń określi na wiele lat praktykę w tym zakresie.
Przedmiotem seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego będzie szczegółowa analiza orzeczenia SN i wszelkich argumentów użytych przez sąd na poparcie postawionych tez. Omówione zostaną strategie obrony przed roszczeniami opartymi na art. 8 ustawy reklamacyjnej oraz kazusy ukazujące sposób ich użycia.
Szczególnie ważnym aspektem seminarium będzie ukazanie znaczenia uchwały SN w przypadku reklamacji osób prawnych lub spółek nie mających osobowości prawnej. Roszczenia tych podmiotów zawarte w reklamacjach mogą być znacznie wyższe niż roszczenia osób fizycznych, zaś trudności w interpretowaniu przepisów reklamacyjnych dotyczących osób prawnych zostały spotęgowane poprzez ich wewnętrzną sprzeczność.

Kluczowe zagadnienia

 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2018 r. dotycząca automatycznego uznawania roszczeń klienta w razie opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamacje
 • Obrona ubezpieczyciela/brokera/multiagenta przed roszczeniem zawartym w reklamacji
 • Reklamacja wielokrotna
 • Reklamacja o absurdalnej wysokości
 • Reklamacja dotycząca roszczenia, w odniesieniu do którego zapadł prawomocny wyrok

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 5 lipca 2018 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Reklamacje - automatyczne uznawanie roszczeń klienta i inne problemy prawne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2018 r.) dotycząca automatycznego uznawania roszczeń klienta w razie opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamacje
 2. Znaczenie uchwały w odniesieniu do reklamacji składanych przez osoby fizyczne
 3. Znaczenie uchwały w odniesieniu do reklamacji składanych przez osoby prawne i spółki, które nie mają osobowości prawnej, ale przysługuje im zdolność prawna
 4. Pojęcie ?roszczenia klienta? w kontekście reklamacji
 5. Określenie ?rozpatrzona zgodnie z wolą klienta?
 6. Pojęcie ?niedotrzymania terminu?
 7. Obrona przed roszczeniem w oparciu o zarzut braku statusu klienta (osoby fizycznej)
 8. Obrona przed roszczeniem w oparciu o zarzut braku statusu klienta (osoby prawnej, spółki)
 9. Obrona przed roszczeniem w oparciu o zarzut braku statusu klienta brokera ubezpieczeniowego lub multiagenta ubezpieczeniowego
 10. Obrona przed roszczeniem w oparciu o zarzut dotyczący faktu skutecznego złożenia reklamacji
 11. Obrona przed roszczeniem w oparciu o zarzut dotyczący tego, czy reklamacja dotyczy/nie dotyczy udzielanej ochrony ubezpieczeniowej
 12. Art. 5 KC a obrona ubezpieczyciela/brokera/multiagenta przed roszczeniem zawartym w reklamacji

12:30

Lunch

13:00

Reklamacje - automatyczne uznawanie roszczeń klienta i inne problemy prawne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Reklamacja wielokrotna
 2. Reklamacja, na którą ubezpieczyciel/broker/agent udzielił już odpowiedzi
 3. Reklamacja składana w złej wierze
 4. Reklamacja składana przez przedstawiciela ustawowego
 5. Reklamacja składana przez organ osoby prawnej
 6. Reklamacja składana przez pełnomocnika
 7. Reklamacja składana w trakcie toczącego się postępowania likwidacyjnego
 8. Reklamacja a mediacja
 9. Reklamacja a postępowanie arbitrażowe
 10. Reklamacja składana w trakcie toczącego się postępowania sądowego
 11. Reklamacja dotycząca roszczenia, w odniesieniu do którego zapadł prawomocny wyrok
 12. Reklamacja o absurdalnej wysokości
 13. Opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji a porozumienia między klientami a agentami, osobami wykonującymi czynności agencyjne lub pracownikami zakładu ubezpieczeń

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: