APK - ubezpieczenia mienia i OC

Termin:

11 lipca 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Mamy już sporo doświadczeń praktycznych dotyczących przeprowadzania analizy potrzeb i wymagań klientów. Coraz lepiej wiemy, w jaki sposób analiza powinna być dokonywana, a jak dokonywać jej nie należy. Nadszedł więc czas na sformułowanie wniosków dotyczących dobrych praktyk dotyczących APK w ubezpieczeniach mienia i OC (zarówno dobrowolnych, jak i obowiązkowych). Potrzebne jest również wskazanie przykładów negatywnych: analiz pozornych, powierzchownych lub nierzetelnych.

Seminarium prowadzone przez prof. dr hab. Marcina Orlickiego będzie miało na celu wskazanie praktycznych aspektów formułowania i stosowania APK w ubezpieczeniach majątkowych, jak również określenie celów jej przeprowadzania oraz kryteriów, zgodne z którymi organ nadzorujący może weryfikować prawidłowość działań dystrybutora w tym zakresie.

Kluczowe zagadnienia


 • Badanie cech klienta, cech przedmiotu ubezpieczenia, charakteru i zakresu potencjalnej odpowiedzialności klienta
 • Zakres i sposób zadawania pytań
 • Dokumentowanie udzielonych odpowiedzi
 • Odmowa uznania wyników analizy
 • Odpowiedzialność za niewłaściwe przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie analizy

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 11 lipca 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie semiarium

9:30

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach mienia i OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Dystrybutor jako podmiot, którego obowiązkiem jest przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań klienta
 2. Klient jako ?obiekt? badania
 3. Analiza potrzeb i wymagań jako środek do ustalenia przynależności klienta do grupy docelowej dla danego produktu ubezpieczeniowego
 4. Pojęcie potrzeby klienta
 5. Pojęcie wymagania klienta
 6. Badanie cech klienta
 7. Badanie cech przedmiotu ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych
 8. Badanie charakteru i zakresu potencjalnej odpowiedzialności klienta w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej
 9. Badanie potrzeb i wymagań klienta w kontekście wyłączeń odpowiedzialności w danym produkcie ubezpieczeniowym
 10. Wysoka jakość likwidacji szkód w kontekście analizy potrzeb i wymagań w ubezpieczeniach majątku i odpowiedzialności cywilnej
 11. Analiza potrzeb i wymagań klienta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników
 12. Analiza potrzeb i wymagań klienta w obowiązkowych ubezpieczeniach grup zawodowych i rodzajów działalności

12:30

Lunch

13:00

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach mienia i OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Zakres pytań zadawanych klientowi
 2. Sposób zadawania pytań
 3. Dokumentowanie udzielonych odpowiedzi
 4. Sposób wyciągania wniosków z odpowiedzi klienta
 5. Odmowa udzielenia odpowiedzi przez klienta
 6. Bezpośredni wybór produktu bez analizy
 7. Odmowa uznania wyników analizy
 8. Oświadczenie klienta, że analiza została przeprowadzona w sposób prawidłowy
 9. Odpowiedzialność (cywilna, administracyjna) agenta za niewłaściwe przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie analizy
 10. Odpowiedzialność (cywilna, administracyjna) ubezpieczyciela za niewłaściwe przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie analizy przez agenta
 11. Analiza potrzeb i wymagań a rekomendacja brokerska

15:30

Zakończenie seminarium

W czasie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: