OC dla MiS-ia

Termin:

5 września 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nie ma "specjalnych" zasad odpowiedzialności małych i średnich przedsiębiorstw. Jest po prostu odpowiedzialność cywilna. By móc ocenić, jak się kształtuje trzeba, znać podstawy / zasady / prawo. I wiedzieć, jak je stosować.

Dr hab. Małgorzata Serwach pokaże, jak wygląda odpowiedzialność cywilna w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Omówi m.in. pojęcie przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej i zawodowej, odpowiedzialność wobec różnych osób, kwestie przedawnienia, wyłączeń odpowiedzialności. Całość na przykładach MiŚ.

Kluczowe zagadnienia


 • Odpowiedzialność cywilna „małych” przedsiębiorstw
 • Odpowiedzialność deliktowa „dużych przedsiębiorstw”
 • Okoliczności egzoneracyjne
 • Odpowiedzialność kontraktowa MiŚ

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 5 września 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Odpowiedzialność cywilna ?małych? przedsiębiorstw

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Pojęcie przedsiębiorstwa, firmy, profesjonalisty, działalności gospodarczej oraz zawodowej
 2. Odpowiedzialność osoby prowadzącej przedsiębiorstwo za szkodę wyrządzoną osobom trzecim
 3. Odpowiedzialność wobec kontrahentów umownych
 4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwykonawców lub współkontrahentów
 5. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Odpowiedzialność deliktowa ?dużych przedsiębiorstw?

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Pojęcie przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody
 2. Rodzaje / kategorie ?dużych przedsiębiorstw? w orzecznictwie sądowym
 3. Ruch przedsiębiorstwa
 4. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka a przesłanki OC
 5. Odpowiedzialność wobec ?własnych? pracowników

12:30

Lunch

13:00

Okoliczności egzoneracyjne

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Pojęcie siły wyższej
 2. Wyłączna wina poszkodowanego
 3. Wyłączna wina osoby trzeciej
 4. Orzecznictwo sądowe - najnowsze tendencje i kierunki zmian

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Odpowiedzialność kontraktowa MiŒ

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Przesłanki OC przedsiębiorstwa wobec drugiej strony stosunku zobowiązaniowego
 2. OC kontraktowa a odpowiedzialność ubezpieczyciela
 3. Rękojmia, gwarancja, roszczenie o wykonanie umowy
 4. Odpowiedzialność MiŒ - przypadki szczególne: OC za produkt

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr hab. Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, p.o. kierownika Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: