OC w transporcie intermodalnym

Termin:

9 września 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przewozy intermodalne to teraźniejszość i przyszłość w zakresie dowozów i odwozów. Unia Europejska podkreśla, że zarówno organy państwa, jak i wszystkie podmioty biorące udział w łańcuchu dostawy, powinny udzielać ułatwień w zakresie rozwoju tej gałęzi transportu, którą można już chyba nazwać gałęzią ukształtowaną i rozumianą jednoznacznie, mimo braku wyodrębnienia ustawowego, a jednocześnie gałęzią tańszą i zdecydowanie przyjaźniejszą środowisku niż tradycyjne przewozy drogowe.
Odpowiedzialność operatora przewozów intermodalnych to wszak tematyka na tyle złożona, że ubezpieczyciele, oferujący ubezpieczenia transportowe, niechętnie udzielają ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie.
Uczestnicy seminarium prowadzonego przez Beatę Janicką dowiedzą się, iż podjęcie się takiej ochrony wcale nie jest wyzwaniem, zaś zasady odpowiedzialności operatora przewozów intermodalnych są łatwe do zrozumienia, o ile postrzega się transport intermodalny jako proces.
Wtajemniczenie w zasady przewozów intermodalnych pozwoli na poznanie prawidłowe oznaczenie roli operatora intermodalnego w obrocie, jak i uzmysłowi potrzeby ubezpieczeniowe w tym zakresie.

Kluczowe zagadnienia


  • Przewóz intermodalny w praktyce
  • Operator transportu intermodalnego – przewoźnik czy spedytor
  • Zasady odpowiedzialności operatora transportu intermodalnego
  • Potrzeby ubezpieczeniowe operatora transportu intermodalnego
  • Regres względem podwykonawców

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 9 września 2019 r. (poniedziałek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Beata Janicka

1. Przewóz intermodalny w praktyce
2. Regulacje prawne w zakresie przewozu intermodalnego
3. Operator transportu intermodalnego - przewoźnik czy spedytor
1) przedsiębiorcy zajmujący się transportem intermodalnym
2) rodzaje zawieranych umów w transporcie intermodalnym
3) pozycja prawna operatora transportu intermodalnego
- czy operator przewozu intermodalnego to spedytor
4) podwykonawcy operatora transportu intermodalnego
- odpowiedzialność operatora transportu intermodalnego względem przewoźnika kolejowego i drogowego

12:30

Lunch

13:00

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Beata Janicka

4. Zasady odpowiedzialności operatora transportu intermodalnego
1) zasada sieci oraz zasada zunifikowanej odpowiedzialności intermodalnej
2) przepis prawny czy umowa
5. Potrzeby ubezpieczeniowe operatora transportu intermodalnego
1) OCP, OC przewoźnika kolejowego, OC Spedytora?
2) korzystanie z infrastruktury kolejowej
3) operacje terminalowe
6. Regres operatora transportu intermodalnego względem podwykonawców

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: