OC - proces inwestycyjny

Termin:

9 lipca 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prowadzenie inwestycji stanowi duże ryzyko powstania szkód, usterek oraz nieprawidłowości w toku jej realizacji. Wymaga tez prawidłowej komunikacji pomiędzy wykonawcą, inwestorem, zamawiającym oraz jednostką projektowania.
Seminarium, które poprowadzi dr hab. Małgorzata Serwach przybliży problematykę odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu budowlanego oraz problemy w jej rozgraniczeniu. Kierowane jest do wszystkich podmiotów zajmujących się organizacją procesu budowlanego oraz opracowywaniem lub wyborem odpowiedniego ubezpieczenia dla uczestników procesu budowlanego.

Kluczowe zagadnienia


  • System organizacji procesu inwestycyjnego
  • Umowa o prace projektowe oraz OC projektanta
  • Umowa o roboty budowlane
  • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w czasie prowadzenia inwestycji
  • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 9 lipca 2019 r. (wtorek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

I. System organizacji procesu inwestycyjnego

1. Proces inwestycyjny – dualizm oraz niejednolitość rozwiązań prawnych
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
3. Sytuacja prawna uczestników procesu budowlanego
4. Prawa i obowiązki projektanta, kierownika budowy, inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego
5. Proces budowlany – zagrożenia na etapie projektowania oraz wykonawstwa

11:00

Przerwa kawowa

11:15

II. Umowa o prace projektowe oraz OC projektanta

1. Umowa o prace projektowe – charakter prawny, treść, forma
2. Umowa o prace projektowe a umowa o nadzór autorski
3. Kontraktowa odpowiedzialność projektanta za nieprawidłowe wykonanie projektu oraz odpowiedzialność za projektantów - podwykonawców
4. Deliktowa odpowiedzialność projektanta za wady projektu oraz za wady obiektu
5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady projektu

12:30

Lunch

13:00

III. Umowa o roboty budowlane

1. Umowa o roboty budowlane - rodzaje, treść
2. Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane
3. Relacje generalny wykonawca – inwestor, generalny wykonawca – podwykonawcy, generalny wykonawca – projektant, wykonawca – kierownik budowy
4. Odpowiedzialność generalnego wykonawcy za szkody powstałe w czasie inwestycji lub po jej zakończeniu
5. Rękojmia za wady fizyczne obiektu (robót budowlanych)

14:00

Przerwa kawowa

14:15

IV. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w czasie prowadzenia inwestycji

1. Rozdzielenie odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu budowlanego za powstałą szkodę
2. Odpowiedzialność in solidum projektanta, generalnego wykonawcy, inwestora
3. Odpowiedzialność za tzw. podwykonawców
4. Problematyka współodpowiedzialności w orzecznictwie sądowym

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2019-06-25!!!

Prowadzący seminarium:

dr hab. Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, p.o. kierownika Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2019-06-25
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1500 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Tworzenie produktów ubezpieczeniowych – ustawa o dystrybucji ubezpieczeń i rekomendacje KNF

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

W przygotowaniu

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach mienia i OC

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC

OC małych i dużych przedsiębiorstw

Ostatnie spotkania

Wyzwania prawne ubezpieczeń komunikacyjnych

OC przewoźnika i OC spedytora w świetle prawa niemieckiego

Ubezpieczenia grupowe – obowiązki ubezpieczyciela, dystrybutora i ubezpieczającego

Multiagent i osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne – aspekty prawne

 

Newsletter: