Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Termin:

5 grudnia 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Rośnie znaczenie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Coraz więcej osób zyskuje świadomość zagrożeń wynikających z konieczności zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych działaniami życia codziennego.

Nadszedł więc czas, by poświęcić temu ubezpieczeniu seminarium, w trakcie którego prof. dr hab. Marcin Orlicki dokona analizy założeń tego rodzaju ubezpieczenia oraz przepisów prawa, w oparciu, o które funkcjonują one w praktyce.

Kluczowe zagadnienia


 • Zakres ubezpieczenia
 • Odpowiedzialność za czyny własne, czyny osób nieletnich, za osoby wykonujące czynności na zlecenie osoby ubezpieczonej
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym a ubezpieczenia obowiązkowe
 • Kwestia pokrycia szkód wyrządzonych w wypadkach komunikacyjnych
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 5 grudnia 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – ogólna charakterystyka
 2. Zakres ubezpieczenia – pojęcie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 3. Odpowiedzialność za czyny własne na zasadzie winy
 4. Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa
 5. Odpowiedzialność za czyny własne na zasadzie ryzyka
 6. Odpowiedzialność za czyny własne na zasadzie słuszności
 7. Odpowiedzialność za czyny osób nieletnich
 8. Odpowiedzialność za zwierzęta
 9. Odpowiedzialność za osoby wykonujące czynności na zlecenie osoby ubezpieczonej

12:30

Lunch

13:00

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym a ubezpieczenia obowiązkowe
 2. Kwestia pokrycia szkód wyrządzonych w wypadkach komunikacyjnych
 3. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym a ubezpieczenie ochrony prawnej
 4. Typowe wyłączenia odpowiedzialności
 5. Analiza potrzeb i wymagań klienta w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym
 6. Klauzule dodatkowe
 7. Trigger
 8. Określenie sumy gwarancyjnej

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2019-11-18!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego „Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2019-11-18
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1500 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Wina oraz ryzyko jako przesłanki OC a okoliczności eskulpacyjne i egzoneracyjne

Triggery

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Reprezentacja klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy oraz przy ich odbieraniu w relacjach ubezpieczeniowych

W przygotowaniu

OC za produkt

Ostatnie spotkania

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Prawo medyczne w praktyce podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Odpowiedzialność cywilna małych i średnich przedsiębiorstw

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

Umowa ubezpieczenia majątkowego - zasady cywilistyczne i ubezpieczeniowe

 

Newsletter: