Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Termin:

5 grudnia 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Rośnie znaczenie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Coraz więcej osób zyskuje świadomość zagrożeń wynikających z konieczności zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych działaniami życia codziennego.

Nadszedł więc czas, by poświęcić temu ubezpieczeniu seminarium, w trakcie którego prof. dr hab. Marcin Orlicki dokona analizy założeń tego rodzaju ubezpieczenia oraz przepisów prawa, w oparciu, o które funkcjonują one w praktyce.

Kluczowe zagadnienia


 • Zakres ubezpieczenia
 • Odpowiedzialność za czyny własne, czyny osób nieletnich, za osoby wykonujące czynności na zlecenie osoby ubezpieczonej
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym a ubezpieczenia obowiązkowe
 • Kwestia pokrycia szkód wyrządzonych w wypadkach komunikacyjnych
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 5 grudnia 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - ogólna charakterystyka
 2. Zakres ubezpieczenia - pojęcie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 3. Odpowiedzialność za czyny własne na zasadzie winy
 4. Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa
 5. Odpowiedzialność za czyny własne na zasadzie ryzyka
 6. Odpowiedzialność za czyny własne na zasadzie słuszności
 7. Odpowiedzialność za czyny osób nieletnich
 8. Odpowiedzialność za zwierzęta
 9. Odpowiedzialność za osoby wykonujące czynności na zlecenie osoby ubezpieczonej

12:30

Lunch

13:00

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym a ubezpieczenia obowiązkowe
 2. Kwestia pokrycia szkód wyrządzonych w wypadkach komunikacyjnych
 3. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym a ubezpieczenie ochrony prawnej
 4. Typowe wyłączenia odpowiedzialności
 5. Analiza potrzeb i wymagań klienta w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym
 6. Klauzule dodatkowe
 7. Trigger
 8. Określenie sumy gwarancyjnej

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: