RODO

Termin:

22 stycznia 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Dobiegają końca prace nad przepisami sektorowymi związanymi ze stosowaniem RODO – projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i czeka na nadanie numeru druku sejmowego. W najbliższych miesiącach można więc spodziewać się tego, że zakończony zostanie proces dostosowywania prawa polskiego do przepisów RODO, co wywrze ogromny wpływ na prowadzenie działalności w sektorze ubezpieczeniowym.

Jednocześnie 8 miesięcy od rozpoczęcia stosowania RODO to wystarczający czas, by pokusić się o wskazanie tych obowiązków, których wykonanie wzbudza najwięcej wątpliwości w praktyce, wraz z próbą ich rozwiania. To wreszcie też dobry moment na próbę podsumowania i krytycznej analizy stanowisk i rekomendacji Prezesa UODO wydanych dotychczas.

Zapraszamy do udziału w seminarium prowadzonym przez dra Pawła Litwińskiego, w czasie którego prowadzący przybliży uczestnikom skutki przyjęcia sektorowych przepisów o ochronie danych osobowych w branży ubezpieczeniowej, omówi praktyczne doświadczenia związane z wdrażaniem RODO oraz przedstawi najnowsze interpretacje i stanowiska Prezesa UODO.

Kluczowe zagadnienia


 • Praktyczne doświadczenia ze stosowania RODO
 • Co wzbudza największe wątpliwości
 • Przegląd interpretacji i stanowisk PUODO
 • Sektorowe przepisy o ochronie danych osobowych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 22 stycznia 2019 r. (wtorek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Praktyczne doświadczenia ze stosowania RODO, czyli co wzbudza najwięcej wątpliwości?

 • wykonywanie obowiązków informacyjnych a podejście oparte o warstwy informacyjne
 • udostępnienie, powierzenie, czy współadministrowanie danymi w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej
 • realizacja prawa do bycia zapomnianym - żądania v. rzeczywistość

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Przegląd interpretacji i stanowisk PUODO

 • dokumentacja ochrony danych osobowych
 • dane osobowe w zatrudnieniu
 • przetwarzanie numeru PESEL i kopii dokumentów tożsamości
 • operacje przetwarzania wymagające przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych

12:30

Lunch

13:00

Sektorowe przepisy o ochronie danych osobowych

 • zmiany w przepisach dotyczących działalności ubezpieczeniowej
 • profilowanie a działalność ubezpieczeniowa

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Sektorowe przepisy o ochronie danych osobowych

 • projektowane zmiany w przepisach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną
 • zmiany w Kodeksie pracy

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Paweł Litwiński

X

Adwokat, wspólnik w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Œląskiego w Katowicach i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym najnowszego komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką prawną. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek komisji: ds. Informatyzacji i Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.
Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: