Ubezpieczenia grupowe

Termin:

4 kwietnia 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wskazała właściwy sposób działania ubezpieczycieli, dystrybutorów ubezpieczeń i ubezpieczających przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczeń na cudzy rachunek, w tym w szczególności ubezpieczeń grupowych. Niestety przepisy tej ustawy oraz zmienionej przez nią ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej mogą być interpretowane na różne sposoby. O postulowanych działaniach ubezpieczycieli, dystrybutorów i ubezpieczających w zakresie ubezpieczeń grupowych będzie traktowało seminarium prowadzone przez prof. dr hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Ubezpieczenia na cudzy rachunek a ubezpieczenia grupowe
 • Zakaz wynagradzania ubezpieczającego
 • Obowiązki informacyjne ubezpieczającego
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta
 • Sposób i dopuszczalny zakres wspierania ubezpieczającego przez dystrybutora
 • Reklamacje

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 4 kwietnia 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ubezpieczenia grupowe - obowiązki ubezpieczyciela, dystrybutora i ubezpieczającego


 1. Cywilnoprawna regulacja ubezpieczeń na cudzy rachunek
 2. Ubezpieczenia na cudzy rachunek a ubezpieczenia grupowe
 3. Status ubezpieczającego
 4. Status ubezpieczonego
 5. Status osób fizycznych wykonujących czynności w imieniu i na rachunek ubezpieczającego (?Zosiek?)
 6. Zakaz wynagradzania ubezpieczającego i osób, które wykonują czynności w jego imieniu i na jego rachunek
 7. Wyjątki od zakazu wynagradzania ubezpieczającego
 8. Obowiązki informacyjne ubezpieczającego względem osób zainteresowanych (potencjalnych ubezpieczonych)
 9. Sposób realizacji obowiązku informowania o charakterze wynagradzania ubezpieczającego i osób, które wykonują czynności w jego imieniu i na jego rachunek

12:30

Lunch

13:00

Ubezpieczenia grupowe - obowiązki ubezpieczyciela, dystrybutora i ubezpieczającego


 1. Obowiązki dystrybutora ubezpieczeń względem ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 2. Analiza potrzeb i wymagań klienta w ubezpieczeniach grupowych
 3. Obowiązek działania przez ubezpieczającego w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny
 4. Obowiązek działania przez ubezpieczającego zgodnie z najlepiej pojętym interesem osoby zainteresowanej i osoby ubezpieczonej
 5. Dokumenty, które muszą zostać doręczone potencjalnemu ubezpieczonemu
 6. Sposób i dopuszczalny zakres wspierania ubezpieczającego przez dystrybutora
 7. Reklamacje składane przez ubezpieczającego
 8. Reklamacje składane przez ubezpieczonego
 9. Specyfika grupowych ubezpieczeń na życie
 10. Specyfika grupowych ubezpieczeń na życie z UFK
 11. Odpowiedzialność ubezpieczającego za niewypełnienie lub niewłaściwe wypełnienie jego obowiązków
 12. Odpowiedzialność dystrybutora za dopuszczenie do naruszenia obowiązków ubezpieczonego

15:30

Zakończenie seminarium

W czasie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: