Hulajnogi i inne urządzenia

Termin:

22 listopada 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój nowych sposobów przemieszczania się: hulajnogi, deskorolki, wrotki, segwaye i inne urządzenia rozpowszechniły się bardzo na ulicach polskich miast. Nieuchronne są wypadki z ich udziałem i szkody spowodowane ich ruchem.

Należy więc zastanowić się nad zasadami ponoszenia odpowiedzialności za takie szkody oraz przeanalizować pokrycie ubezpieczeniowe tego rodzaju szkód w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Kwestie te będą przedmiotem seminarium prowadzonego przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Odpowiedzialność na zasadzie winy czy na zasadzie ryzyka?
 • „Mechaniczny środek komunikacji” a „pojazd mechaniczny”
 • Hulajnoga własna a hulajnoga najęta
 • Hulajnoga a obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm
 • Hulajnoga a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 22 listopada 2019 r. (piątek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – pojęcie i rodzaje
 2. Zakres pojęcia „mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody” (art.436 KC)
 3. Odpowiedzialność na zasadzie winy czy na zasadzie ryzyka?
 4. „Mechaniczny środek komunikacji” a „pojazd mechaniczny”
 5. Zderzenie hulajnogi z pieszym
 6. Zderzenie hulajnogi z samochodem
 7. Zderzenie hulajnogi z hulajnogą
 8. „Kierowca” hulajnogi jako poszkodowany
 9. „Pasażer” hulajnogi jako poszkodowany

12:30

Lunch

13:00

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Hulajnoga własna a hulajnoga najęta (kwestia określenia jej posiadacza samoistnego i posiadacza zależnego)
 2. Hulajnoga elektryczna, hulajnoga „rowerowa”, hulajnoga zwykła
 3. Niepełnoletni użytkownik hulajnogi jako sprawca wypadku
 4. Hulajnoga a obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 5. Hulajnoga a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym sprawcy wypadku
 6. Hulajnoga a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym rodziców sprawcy wypadku
 7. Wyłączenia w ubezpieczeniu OC odnoszące się do wypadków wynikających z ruchu hulajnogi
 8. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC obejmującym odpowiedzialność za szkody wynikające z ruchu hulajnogi

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2019-11-05!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego „Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2019-11-05
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1500 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Wina oraz ryzyko jako przesłanki OC a okoliczności eskulpacyjne i egzoneracyjne

Triggery

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Reprezentacja klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy oraz przy ich odbieraniu w relacjach ubezpieczeniowych

W przygotowaniu

OC za produkt

Ostatnie spotkania

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Prawo medyczne w praktyce podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Odpowiedzialność cywilna małych i średnich przedsiębiorstw

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

Umowa ubezpieczenia majątkowego - zasady cywilistyczne i ubezpieczeniowe

 

Newsletter: