Komunikacja - wyzwania prawne

Termin:

23 maja 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nowe ustawodawstwo oraz orzeczenia sądów polskich i europejskich powodują, że w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych przed ubezpieczycielami i pośrednikami ubezpieczeniowymi pojawiają się coraz to nowe wyzwania prawne. Wiele z nich dotyczy zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, sposobu zawierania umów, likwidacji szkód.

W czasie seminarium poświęconego wyzwaniom ubezpieczeń komunikacyjnych prof. Marcin Orlicki szczegółowo omówi nowe akty prawne wpływające na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych oraz wyroki Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące odpowiedzialności ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych.

Kluczowe zagadnienia


 • Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z 23 października 2018 r.
 • Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń a sprzedaż ubezpieczenia OC ppm
 • Umowy ubezpieczenia krótkoterminowego OC ppm
 • Najnowsze orzeczenia SN i Trybunału Sprawiedliwości UE

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 23 maja 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Wyzwania prawne ubezpieczeń komunikacyjnych


 1. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z 23 października 2018 r. (podwyższenie minimalnych sum gwarancyjnych, ustalanie ważności umowy ubezpieczenia OC ppm)
 2. Wpływ ustawy o dystrybucji ubezpieczeń na sprzedaż ubezpieczenia OC ppm
 3. Wpływ ustawy o dystrybucji ubezpieczeń na sprzedaż dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych
 4. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych używanych do jazd testowych
 5. Kwestia dopuszczalności zawierania umów ubezpieczenia krótkoterminowego OC ppm
 6. Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC ppm za szkody wynikające z wykorzystywania pojazdu w funkcji innej niż transportowa (orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 28 listopada 2017 w sprawie C-514/16)

12:30

Lunch

13:00

Wyzwania prawne ubezpieczeń komunikacyjnych


 1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC ppm za szkody spowodowane przez pasażera w czasie postoju pojazdu (orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 listopada 2018 r. w sprawie C-648/17)
 2. Orzeczenia SN określające zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela OC ppm w odniesieniu do pojazdu zastępczego
 3. Objęcie odszkodowaniem z ubezpieczenia OC niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych wydatków (wyroki SN: III CZP 51/18, III CZP 64/18, III CZP 72/18, III CZP 73/18, III CZP 74/18)
 4. Hipotetyczne określanie kosztów naprawy pojazdu (wyrok SN z 26 października 2018 r., III CZP 91/18)
 5. Zbycie uszkodzonego pojazdu bez dokonywania naprawy a istnienie i zakres obowiązku odszkodowawczego zakładu ubezpieczeń (wyrok SN z 10 stycznia 2019 r., II CSK 100/18)
 6. Ryzyko niewłaściwego ustalenia wartości pojazdu w ubezpieczeniu AC (wyrok SN z 24 kwietnia 2018 r., V CSK 305/17)
 7. Zadośćuczynienie za pozbawienie możliwości prowadzenia w przyszłości pojazdów mechanicznych (wyrok SO w Zielonej Górze z 10 grudnia 2018 r., I C 194/17)

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: