Multiagent i OFWCA

Termin:

14 marca 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Od kilku lat niezwykle dynamicznie rozwija się w Polsce rynek multiagencji. Rozwojowi temu nie towarzyszy jednak tworzenie całościowych i odpowiadających potrzebom praktyki regulacji prawnych. Ciągle multiagent traktowany jest jako szczególna odmiana agenta ubezpieczeniowego. Jeszcze mniej uwagi ustawodawca poświęca problemom prawnym osób fizycznych, które wykonują czynności agencyjne. Podczas seminarium prowadzonego przez prof. dr hab. Marcina Orlickiego zostaną szczegółowo i praktycznie przeanalizowane wszystkie istotne aspekty prawne działalności multiagentów ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne – przy uwzględnieniu przepisów nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, kodeksu cywilnego oraz pozostałego ustawodawstwa ubezpieczeniowego.

Kluczowe zagadnienia


 • Umowa agencyjna zawierana przez multiagenta
 • Analiza potrzeb klienta
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
 • Status prawny osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne
 • OFWCA u wielu agentów/ multiagentów
 • Odpowiedzialność za działania OFWCA

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 14 marca 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Multiagent i osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne - aspekty prawne


 1. Pozycja prawna agenta w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń
 2. Specyfika regulacji prawnej multiagenta
 3. Umowa agencyjna zawierana przez multiagenta
 4. Kwestia lojalności multiagenta wobec ubezpieczyciela (równe traktowanie ubezpieczycieli)
 5. Kwestia ?ubezpieczyciela pierwszego wyboru? u multiagenta
 6. Analiza potrzeb klienta dokonywana przez multiagenta (międzyproduktowa, produktowa)
 7. Wybór produktu ubezpieczeniowego u multiagenta
 8. Prowizja multiagenta
 9. Kwestia preferowania produktów wysokoprowizyjnych
 10. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez multiagenta
 11. Ubezpieczenie OC multiagenta
 12. Nadzór ubezpieczyciela nad działalnością multiagenta
 13. Nadzór KNF nad działalnością multiagenta

12:30

Lunch

13:00

Multiagent i osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne - aspekty prawne


 1. Przyjmowanie przez multiagenta oświadczeń kierowanych do ubezpieczyciela
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji przez multiagenta
 3. Przyjmowanie i przekazywanie reklamacji skierowanych do ubezpieczyciela
 4. Status prawny osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne
 5. Kwestie rejestracyjne
 6. OFWCA u wielu agentów/ multiagentów
 7. OFWCA prowadząca własną działalność agencyjną
 8. Obowiązki informacyjne OFWCA
 9. Obowiązki OFWCA dotyczące obsługi klienta
 10. Odpowiedzialność za działania OFWCA
 11. Obowiązki szkoleniowe multiagenta i OFWCA

15:30

Zakończenie seminarium

W czasie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: