Produkty - tworzenie

Termin:

6 czerwca 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prawo określa już nie tylko standardy, którym muszą sprostać produkty ubezpieczeniowe, ale również „technologię” ich tworzenia. Każdy, kto tworzy nowy produkt ubezpieczeniowy obowiązany jest do dokonania określonych czynności, które mają gwarantować właściwą jego jakość i użyteczność dla klientów z jasno i precyzyjnie określonej „grupy docelowej”. Wszelkie dokumenty służące zawieraniu umowy ubezpieczenia, informowaniu klientów o jej treści, ich obsłudze i zaspokajaniu roszczeń, muszą być zredagowane w taki sposób, by odpowiadały one percepcji klientów z grupy docelowej, ich potrzebom, wymaganiom i możliwościom intelektualnym. Wszystkie procedury i kanały dystrybucji również powinny uwzględniać to, kim są i jacy są klienci.
O tym, w jaki sposób twórcy produktów ubezpieczeniowych powinni wypełniać swe obowiązki, mowa będzie podczas seminarium prowadzonego przez prof. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Produkt ubezpieczeniowy i jego twórca
 • Ustalanie rynku docelowego (targetu) i określanie antytargetu
 • Wybór kanałów i sposobów dystrybucji
 • Określenie zasad dokonywania analizy potrzeb i wymagań klienta
 • Komunikacja między twórcą produktu ubezpieczeniowego a jego dystrybutorem

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 6 czerwca 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Tworzenie produktów ubezpieczeniowych - ustawa o dystrybucji ubezpieczeń i rekomendacje KNF

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Podstawy prawne procesu tworzenia produktu ubezpieczeniowego - ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, rekomendacji KNF dot. zarządzania produktem i wyjaśnienia EIOPA
 2. Pojęcie produktu ubezpieczeniowego (relacja produktu ubezpieczeniowego do umowy ubezpieczenia)
 3. Pojęcie i identyfikacja twórcy produktu ubezpieczeniowego
 4. Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego
 5. Ustalanie rynku docelowego (targetu) dla produktu ubezpieczeniowego
 6. Określanie cech klientów wchodzących w skład rynku docelowego
 7. Określanie antytargetu - zapobieganie missellingowi
 8. Zasada dostosowania sposobu redagowania dokumentów ubezpieczeniowych do założonej wiedzy, doświadczenia i percepcji klientów z grupy docelowej
 9. Dokumenty i treści reklamowe (i inne treści marketingowe) a dokumenty produktowe
 10. Treść i zasady redagowania ustandaryzowanego dokumentu o produkcie ubezpieczeniowym (IPID)

12:30

Lunch

13:00

Tworzenie produktów ubezpieczeniowych - ustawa o dystrybucji ubezpieczeń i rekomendacje KNF

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Zasady redagowania skorowidza OWU
 2. Zasady redagowania OWU
 3. Polisa, wnioskopolisa, certyfikat ubezpieczeniowy, legitymacja ubezpieczeniowa
 4. Zasada jednoznaczności, zrozumiałości, prostego języka (odpowiedź na pytanie o granicę uproszczenia języka w dokumentach ubezpieczeniowych)
 5. Określenie przez twórcę produktu polityki dystrybucji produktu ubezpieczeniowego
 6. Wybór kanałów i sposobów dystrybucji
 7. Określenie zasad dokonywania analizy potrzeb i wymagań klienta, zasad wynagradzania dystrybutorów ubezpieczeń i pracowników wykonujących czynności dystrybucyjne, polityki likwidacji szkód, asad przyjmowania, rozpatrywania i odpowiadania na reklamacje
 8. Komunikacja między twórcą produktu ubezpieczeniowego a jego dystrybutorem
 9. Identyfikacja nieprawidłowości i sposób reagowania na nie przez twórcę produktu ubezpieczeniowego (obowiązek periodycznej weryfikacji prawidłowości funkcjonowania produktu ubezpieczeniowego, obowiązek weryfikacji ad hoc, kryteria identyfikacji nieprawidłowości, kanały przekazywania informacji o nieprawidłowościach, reakcja na zidentyfikowane nieprawidłowości - dostosowania produktu)
 10. Odpowiedzialność twórcy produktu ubezpieczeniowego za nieprawidłowości na etapie jego tworzenia

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: