Składka ubezpieczeniowa

Termin:

17 października 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ochrona ubezpieczeniowa kosztuje. Trzeba płacić za nią składkę ubezpieczeniową. W przepisach kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK znalazło się wiele przepisów dotyczących bezpośrednio lub pośrednio składek ubezpieczeniowych. Podczas seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego przepisy te zostaną poddane szczegółowej analizie.

Prowadzący poświęci szczególnie wiele uwagi praktycznym problemom prawnym pojawiającym się w działalności ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych związanych z tematyką składkową.

Zamówienie

Osoby

Wybierz pakiet i wpisz nazwiska osób, które mają uczestniczyć w seminarium:

Liczba osób:

 

- pokoi pojedynczych

- pokoi dwuosobowych

- osób rezygnujących z noclegu

Uwaga!

Pakiet brokerski dostępny jest jedynie w przypadku zamówienia, gdzie płatnikiem jest posiadający aktualne zezwolenie broker ubezpieczeniowy lub firma brokerska.

 

Uwaga!

Prosimy o wpisanie danych osób, które będą uczestniczyć w seminarium.
Jeśli ze względu na przypadki losowe lub zmiany kalendarzy w seminarium miałyby ostatecznie uczestniczyć inne osoby z tej samej firmy prosimy o informację na adres Office@InsuranceMeetingPoint.com.

Obliczona cena:

Dane fakturowe

Nazwa firmy

Ulica i numer

Kod i miasto

Numer NIP

Dane kontaktowe

Imie i nazwisko osoby zamawiającej

Adres email

Telefon kontaktowy

Inne

Prosimy o wpisanie poniżej wszelkich uwag do zamówienia

Warunki zamówienia

  • Organizatorem seminarium jest IMP Sp. z o.o.. Zamówienia i wpłaty obsługiwane są przez UWiK Sp. z o.o..
  • Wpłata (dane dotyczące płatności w emailu potwierdzającym zamówienie) powinna być dokonana w ciagu 7 dni od dnia złożenia zamówienia jednak nie później niż na dzień przed rozpoczęciem się seminarium.
  • Brak wpłaty w powyższym terminie będzie skutkował anulowaniem zamówienia.
  • Odwołanie zamówienia jest możliwe wyłącznie na 15 dni lub więcej przed pierwszym dniem seminarium. W przypadku odwołania w podanym terminie pobrana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 50% ceny netto seminarium. Opłata manipulacyjna podlega opodatkowaniu VAT.
  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania seminarium bez podania przyczyny. Zwrotowi podlegać będzie wtedy jedynie koszt uczestnictwa.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wskazanych powyżej warunków zamówienia.

Wyślij zamówienie

Uwaga!

W formularzu zamówienia wystapił błąd. Przejrzyj zamówienie i popraw błąd.

Uwaga!

W formularzu zamówienia wystapił błąd. Nie wpisano osoby, która ma być uczestnikiem spotkania. Przejrzyj zamówienie i popraw błąd.

Prosimy o sprawdzenie porawności całego zamówienia.

Po kliknieciu 'Wyślij zamówienie' na podany adres email zostanie przesłane potwierzenie złożenia zamówienia. Zamówienie będzie kompletne po zwrotnym jego potwierdzeniu (szczegóły w mailu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O seminarium:

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Cennik:

Zgłoszenie
   + 1500 zł netto

Pakiet korporacyjny

3 osoby:
   + 1425 zł netto za osobę
   + 5.0% zniżki

Pakiet brokerski

2 osoby:
   + 1350 zł netto za osobę
   + 10.0% zniżki

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

Newsletter: