Umowa ubezpieczenia a dystrybucja

Termin:

14 lutego 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Regulacje prawne dotycząca dystrybucji ubezpieczeń były dotychczas analizowane i omawiane jako osobny aspekt działalności ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych. Nadszedł czas, by zwrócić uwagę na to, że nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń mogą mieć bardzo istotne znaczenie dla sposobu interpretacji i stosowania przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia oraz przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
Nadszedł czas na zwrócenie uwagi, że właściwe wykonywanie obowiązków umownych polega również na stosowaniu przepisów o dystrybucji ubezpieczeń.
Prof. dr hab. Marcin Orlicki będzie szczegółowo mówił o współzależnościach między przepisami dystrybucyjnymi i przepisami dotyczącymi umowy ubezpieczenia z uwzględnieniem aspektów praktycznych.

Kluczowe zagadnienia


 • Rola dystrybutora ubezpieczeń i twórcy produktu przy kształtowaniu warunków umowy ubezpieczenia
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta a przekazywanie przez ubezpieczonego informacji ryzyku
 • Różnica między treścią umowy ubezpieczenia a IPID i OWU
 • Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń a regulacja prawna ubezpieczeń na cudzy rachunek
 • Odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 14 lutego 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Umowa ubezpieczenia a ustawa o dystrybucji ubezpieczeń


 1. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń jako element regulacji umowy ubezpieczenia
 2. Rola dystrybutora ubezpieczeń przy kształtowaniu warunków umowy ubezpieczenia
 3. Rola twórcy produktu przy kształtowaniu warunków umowy ubezpieczenia
 4. Analiza potrzeb i wymagań klienta a przekazywanie przez ubezpieczającego informacji o ryzyku w rozumieniu art. 815 §1 KC
 5. Analiza potrzeb i wymagań klienta a przekazywanie przez ubezpieczonego informacji ryzyku w rozumieniu art. 815 §2(1) KC
 6. Analiza potrzeb i wymagań klienta w kontekście obowiązku zgłaszania zmiany okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem umowy (art. 815 §2 KC)
 7. Triggery w dobrowolnych ubezpieczeniach OC (art. 822 §3 KC) a potrzeby i wymagania klienta
 8. Kwestia uwzględniania interesów poszkodowanego w ubezpieczeniu OC przy dokonywaniu analizy potrzeb i wymagań klienta (art.822 §4 KC)
 9. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń a regulacja prawna ubezpieczeń na cudzy rachunek (w szczególności grupowych)

12:30

Lunch

13:00

Umowa ubezpieczenia a ustawa o dystrybucji ubezpieczeń


 1. Niedostosowanie produktu do potrzeb i wymagań klienta poprzez dopuszczenie do zawarcia umowy ubezpieczenia, w której zajście wypadku nie jest możliwe (art. 806 §1 KC)
 2. Retroaktywność ubezpieczenia (art. 806 §2 KC) jako szczególna potrzeba lub wymóg klienta
 3. Ogólne warunki ubezpieczenia a IPID
 4. Różnica między treścią umowy ubezpieczenia a IPID i OWU w kontekście art. 812 §8 KC
 5. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia (art.823 KC) - uwzględnianie potrzeb i wymagań podmiotu, na który zostały przeniesione prawa z ubezpieczenia
 6. Ubezpieczenie podwójne i wielokrotne (art. 824 KC) w kontekście uwzględniania potrzeb i wymagań klienta
 7. Szczególne zasady interpretacji przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczeń obowiązkowych
 8. Odpowiedzialność cywilna twórcy produktu za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 9. Odpowiedzialność cywilna dystrybutora ubezpieczeń za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

15:30

Zakończenie seminarium

W czasie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: