Umowa ubezpieczenia majątkowego

Termin:

19 lipca 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Konieczność dostosowania działalności do coraz to nowszych aktów prawnych spowodowała, że zapominamy o niezmiennych i fundamentalnych zasadach prawa ubezpieczeniowego. Niektóre z nich pochodzą z prawa cywilnego, inne zaś zostały opracowane na użytek działalności ubezpieczeniowej. Warto o nich pamiętać, bo stanowią one fundament dla zrozumienia i właściwej interpretacji przepisów prawa – zarówno tych od dawna obowiązujących, jak i tych zupełnie nowych.

Na seminarium poświęconym zasadom dotyczącym ubezpieczeń majątkowych prof. dr hab. Marcin Orlicki omówi wybrane, podstawowe reguły zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia w świetle dorobku nauki, orzecznictwa sądowego oraz poglądów organu nadzoru.

Kluczowe zagadnienia


 • Przepisy o umowie ubezpieczenia jako przepisy bezwzględnie obowiązujące
 • Świadczenia z umowy ubezpieczenia
 • Zasada odszkodowania
 • Zasady dotyczące ubezpieczeń na cudzy rachunek
 • Zasady dotyczące udziału pośredników ubezpieczeniowych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 19 lipca 2019 r. (piątek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Umowa ubezpieczenia majątkowego - zasady cywilistyczne i ubezpieczeniowe

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Œwiadczenia z umowy ubezpieczenia: ochrona ubezpieczeniowa i świadczenie pieniężne
 2. Zasada realności pokrycia ubezpieczeniowego
 3. Umowa ubezpieczenia jako umowa najwyższego zaufania
 4. Zasada równego traktowania i niedyskryminacji
 5. Zasada odpłatności ubezpieczenia
 6. Przepisy o umowie ubezpieczenia jako przepisy bezwzględnie obowiązujące
 7. Odmienna istota ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń osobowych
 8. Zakaz retroaktywności umowy ubezpieczenia (i wyjątki od tego zakazu)

12:30

Lunch

13:00

Umowa ubezpieczenia majątkowego - zasady cywilistyczne i ubezpieczeniowe

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Zasada odszkodowania - zakaz wzbogacenia (i wyjątki od tych zasad)
 2. Actio directa w ubezpieczeniach OC
 3. Zasada ochrony konsumenta/klienta
 4. Zasada adekwatności składki do ryzyka i czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej
 5. Zasada szybkości i transparentności postępowania likwidacyjnego
 6. Zasady dotyczące ubezpieczeń na cudzy rachunek (w tym w szczególności grupowych)
 7. Zasady dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych
 8. Zasady dotyczące udziału pośredników ubezpieczeniowych przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczeń majątkowych

15:30

Zakończenie seminarium

W czasie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: