Upraszczanie dokumentów i procedur

Termin:

21 listopada 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia są dla ludzi – dokumenty i procedury ubezpieczeniowe powinny być więc tak ukształtowane, by klienci mogli je zrozumieć. Z drugiej strony jednak dokumenty i procedury ubezpieczeniowe muszą odpowiadać wymogom obowiązujących ustaw i w sposób precyzyjny określać prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia. Trzeba pogodzić wodę z ogniem: stworzyć dokument przyjazny dla klienta i precyzyjny od strony prawnej. Jest to niezwykle trudne, ale możliwe.

Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi potrzeby i granic upraszczania dokumentów i procedur ubezpieczeniowych podzieli się z uczestnikami seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Identyfikacja percepcji adresata dokumentów ubezpieczeniowych
 • Analiza stopnia jednoznaczności dokumentu
 • Pouczenia, wyjaśnienia, grafiki, porady
 • Sankcja za niezrozumiałość, niejednoznaczność
 • Kto powinien decydować o treści dokumentów

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 21 listopada 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Dokumenty informacyjne związane z procedurą zawierania umowy ubezpieczenia - obowiązki twórcy produktu, ubezpieczyciela i dystrybutora ubezpieczeń (i ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych)
 2. Dokumenty zawierające treść zawieranej umowy ubezpieczenia
 3. Dokumenty związane z wykonywaniem umowy ubezpieczenia
 4. Identyfikacja percepcji adresata dokumentów ubezpieczeniowych
 5. Cztery kategorie klientów: konsumenci, jednoosobowi przedsiębiorcy, klienci instytucjonalni zawierający ubezpieczenia ryzyk masowych, klienci zawierający ubezpieczenia wielkich ryzyk
 6. Analiza stopnia zrozumiałości dokumentu
 7. Analiza stopnia jednoznaczności dokumentu

12:30

Lunch

13:00

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Długość dokumentu a jego percepcja
 2. Pojęcia fachowe, prawne, zwroty zwyczajowo przyjęte
 3. Cytowanie/parafraza przepisów, stanowisk organu nadzoru
 4. Pouczenia, wyjaśnienia, grafiki, porady itp. - potrzeba stosowania, znaczenie, moc prawna
 5. Sankcja za niezrozumiałość, niejednoznaczność, nadmierną obszerność dokumentu
 6. Niebezpieczeństwa związane z nadmiernym uproszczeniem dokumentu i pozbawieniem go rzeczywistej treści prawnej
 7. Kto powinien decydować o treści dokumentów: polonista, psycholog czy radca prawny?

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: