Wina i ryzyko

Termin:

13 listopada 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W przeciwieństwie do innych dziedzin prawa, prawo cywilne dopuszcza możliwość odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną niezależnie od winy działającego podmiotu,. Równocześnie duży nacisk kładzie na zasadę winy, należytą staranność profesjonalisty, wprowadza udogodnienia dowodowe, domniemanie winy. W przypadku każdej z zasad: winy oraz ryzyka przewiduje odmienne okoliczności zwalniające z odpowiedzialności.

Seminarium prowadzone przez dr hab. Małgorzatę Serwach będzie poświęcone praktycznym aspektom odpowiedzialności na zasadzie winy oraz ryzyka, a także okolicznościom eskulpacyjnym i egzoneracyjnym w oparciu o bogate orzecznictwo sądowe.

Kluczowe zagadnienia


 • Wina jako przesłanka OC
 • Ryzyko jako przesłanka OC
 • Okoliczności eskulpacyjne
 • Okoliczności egzoneracyjne
 • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 13 listopada 2019 r. (środa)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Wina jako przesłanka OC

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Pojęcie oraz postacie i rodzaje winy
 2. Obiektywna oraz subiektywne elementy winy
 3. Należyta staranność a należyta staranność profesjonalisty
 4. Wina w orzecznictwie sądowym

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Ryzyko jako przesłanka OC

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Znaczenie zasady ryzyka w prawie polskim
 2. Ryzyko w ubezpieczeniach OC oraz w ubezpieczeniach mienia
 3. Przypadki odpowiedzialności na zasadzie ryzyka w prawie cywilnym
 4. Ryzyko prowadzenia określonej działalności
 5. Pojęcie i interpretacja ryzyka w orzecznictwie sądowym

12:30

Lunch

13:00

Okoliczności eskulpacyjne

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Okoliczności eskulpacyjne w przypadku osób zobowiązanych do nadzoru
 2. Okoliczności eskulpacyjne przy odpowiedzialności za podwykonawców
 3. Okoliczności eskulpacyjne w przypadku szkód na mieniu
 4. Okoliczności eskulpacyjne przy szkodach na osobie
 5. Okoliczności eskulpacyjne – zagadnienia szczególne

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Okoliczności egzoneracyjne

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Pojęcie siły wyższej
 2. Wyłączna wina poszkodowanego
 3. Wyłączna wina osoby trzeciej, za którą odpowiedzialności podmiot nie ponosi odpowiedzialności
 4. Szczególne przypadki okoliczności egznoreacyjnych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2019-10-25!!!

Prowadzący seminarium:

dr hab. Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, p.o. kierownika Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2019-10-25
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1500 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Triggery

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Reprezentacja klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy oraz przy ich odbieraniu w relacjach ubezpieczeniowych

W przygotowaniu

OC za produkt

Ostatnie spotkania

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Prawo medyczne w praktyce podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Odpowiedzialność cywilna małych i średnich przedsiębiorstw

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

Umowa ubezpieczenia majątkowego - zasady cywilistyczne i ubezpieczeniowe

 

Newsletter: