Wyłączenia w ubezpieczeniach majątkowych

Termin:

18 lipca 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wszyscy ubezpieczeniowcy wiedzą, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności to temat drażliwy, a zarazem szczególnie ważny. Klienci muszą być o nich właściwie poinformowani, a informacja ta znaleźć się ma nie tylko w treści umowy lub ogólnych warunków ubezpieczenia, ale i w innych miejscach (skorowidz OWU, IPID).

Sądy wydają coraz to nowe wyroki, w których wskazują jakie wyłączenia są dopuszczalne, jak należy je formułować w tekście OWU i jak powinny być interpretowane. Wnioski z tych orzeczeń oraz wskazówki prawne i redakcyjne dotyczące formułowania przedstawi w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z definicji przyjętych w OWU/umowie
 • Niedozwolone postanowienia umowne
 • System odpowiedzialności proporcjonalnej
 • Suma ubezpieczenia i sumy gwarancyjne
 • Interpretacja postanowień służących wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 18 lipca 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach majątkowych (dopuszczalność, skuteczność, sposób sformułowania)

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Ochrona ubezpieczeniowa - pojęcie, zakres, ograniczenia, wyłączenia
 2. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z definicji przyjętych w OWU/umowie
 3. Umowne określenie zakresu ubezpieczenia (ryzyka nazwane)
 4. Umowne określenie zakresu ubezpieczenia (all risks)
 5. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z cech ubezpieczającego/ubezpieczonego.
 6. Prexisting conditions
 7. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczące sposobu zachowania się ubezpieczającego/ubezpieczonego
 8. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z przewidzianych w OWU/umowie powinności ubezpieczeniowych
 9. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z cech przedmiotu ubezpieczenia
 10. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątku
 11. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniach OC (w tym kwestia podziału sumy gwarancyjnej, jej przekroczenia i waloryzacji)
 12. System odpowiedzialności proporcjonalnej

12:30

Lunch

13:00

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach majątkowych (dopuszczalność, skuteczność, sposób sformułowania)

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczące szczególnych okoliczności wypadku ubezpieczeniowego
 2. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z faktu niezapłacenia lub opóźnienia w płatności składki ubezpieczeniowej
 3. Postanowienia niezgodne z prawem lub służące obejściu ustawy
 4. Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne)
 5. Jednoznaczne sformułowanie postanowień służących wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności
 6. Zrozumiałe sformułowanie postanowień służących wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności
 7. Interpretacja postanowień służących wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności
 8. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w kontekście analizy potrzeb i wymagań klienta
 9. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w treści ustandaryzowanej informacji o produkcie ubezpieczeniowym
 10. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w treści skorowidza ogólnych warunków ubezpieczenia

15:30

Zakończenie seminarium

W czasie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe po implementacji IDD

Proces inwestycyjny
(odpowiedzialność inwestora, wykonawcy, podwykonawcy)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji celnej

W przygotowaniu

Czas w ubezpieczeniu utraty zysku

Terminy przedawnienia w ubezpieczeniach transportowych

Czas ochrony ubezpieczeniowej

Ostatnie spotkania

Czas w ubezpieczeniu utraty zysku brutto

Terminy przedawnienia w ubezpieczeniach transportowych

Granice kreatywności przy kształtowaniu
treści umowy ubezpieczenia majątkowego

Dystrybucja:
najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czas ochrony ubezpieczeniowej

 

Newsletter: