APK na czasy normalne i wyjątkowe

Termin:

7 maja 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Dwa miesiące temu wydawało się, że o APK powiedziano i napisano już wszystko. Życie zweryfikowało jednak ten pogląd. Wiele osób zadaje dziś pytania dotyczące tego, czy dystrybutorzy powinni byli uwzględniać potrzeby wyjątkowe i ujawniające się tylko niekiedy – jak choćby potrzebę ochrony przez konsekwencjami pandemii. Czy dystrybutor musi być osobą, która przewiduje przyszłość, która przenikliwie obserwuje rzeczywistość społeczną i gospodarczą i która ostrzega o pojawiających się na horyzoncie zagrożeniach? Czy pandemia wymusza zmianę w sposobie przeprowadzania APK? Czy dystrybutorzy będą ponosić odpowiedzialność za błędy w APK, która nie dostrzegła nadchodzących zmian? Te i inne problemy związane ze sposobem przeprowadzania APK zostaną szczegółowo omówione podczas seminarium prowadzonego przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kluczowe zagadnienia


 • Konieczność aktualizacji sposobu określania potrzeb klienta
 • Częstotliwość i kryteria podejmowania działań aktualizujących sposób określania potrzeb klienta
 • Inicjatywa dystrybutora dotycząca zmiany zakresu ochrony w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności ekonomiczne, polityczne, społeczne lub zdrowotne
 • Roszczenia odszkodowawcze związane z wadliwością działań dystrybutora

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 7 maja 2020 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

APK na czasy normalne i wyjątkowe

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Pojęcie ?klienta? wobec którego ma być przeprowadzona APK
 2. Pojęcie ?potrzeby? klienta
 3. Konieczność aktualizacji sposobu określania potrzeb w związku ze zmianami ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi i zdrowotnymi
 4. Aktualizacja sposobu określania potrzeb klienta a działania twórcy produktu ubezpieczeniowego
 5. Aktualizacja sposobu określania potrzeb klienta w działalności zakładów ubezpieczeń - dystrybutorów ubezpieczeń oraz agentów wyłącznych
 6. Aktualizacja sposobu określania potrzeb klienta w działalności multiagentów
 7. Aktualizacja sposobu określania potrzeb klienta w działalności brokerów ubezpieczeniowych

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

APK na czasy normalne i wyjątkowe

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Częstotliwość i kryteria podejmowania działań aktualizujących sposób określania potrzeb klienta
 2. Aktualizowanie sposobu określania potrzeb klienta w różnych typach produktów ubezpieczeniowych
 3. Pojęcie ?wymagań? klienta
 4. Dodatkowe wymagania klienta w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej - reakcja dystrybutora
 5. Inicjatywa dystrybutora dotycząca zmiany zakresu ochrony w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności ekonomiczne, polityczne, społeczne lub zdrowotne
 6. Roszczenia odszkodowawcze związane z wadliwością działań dystrybutora (lub jego biernością w sytuacji, gdy powinien był podjąć działania)
 7. Sankcje administracyjne związane z wadliwością działań dystrybutora (lub jego biernością w sytuacji, gdy powinien był podjąć działania)

15:30

Zakończenie seminarium

Podczas seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: