APK a klient lub ryzyko z innego kraju

Termin:

16 lipca 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Dystrybutorzy ubezpieczeń obsługują zarówno klientów, którzy we wszystkich aspektach swego życia i działalności powiązani są z Polską, jak i takich, którzy mają związki z innymi krajami. Czy wpływa to na zakres ich wymagań i potrzeb dotyczących poszukiwanej ochrony ubezpieczeniowej? Czasami tak. Dystrybutor w takim przypadku nie może nie zauważać różnic między „polskimi” i „zagranicznymi” klientami – musi różnice te zidentyfikować i uwzględnić. Nie jest to zadanie łatwe trzeba więc podjąć trud wskazania, o jakie „zagraniczne” elementy może chodzić, w jaki sposób o nie pytać i jak uwzględniać w propozycji produktu ubezpieczeniowego. Kwestie te zostaną szczegółowo omówione w seminarium prowadzonym przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Czynniki wskazujące na powiązanie klienta lub ryzyka z obcym obszarem prawnym
 • Produkty ubezpieczeniowe ubezpieczycieli mających siedzibę w UE lub poza UE
 • Umiejscowienie przedmiotu ubezpieczenia i ryzyka
 • Obcy obszar prawny a charakter potrzeb i wymagań klienta
 • Kwestia określenia prawa właściwego

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 16 lipca 2020 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Analiza potrzeb klienta a powiązanie klienta lub ryzyka z innym krajem

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Czynniki wskazujące na powiązanie klienta lub ryzyka z obcym obszarem prawnym
 2. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej / siedziba osoby prawnej
 3. Obywatelstwo osoby fizycznej/kraj rejestracji osoby prawnej
 4. Miejsce stałego pobytu osoby fizycznej / miejsce prowadzenia działalności przez osobę prawną
 5. Kraj pochodzenia kapitału
 6. Umiejscowienie przedmiotu ubezpieczenia
 7. Umiejscowienie ryzyka według kryteriów określnych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej oraz prawa UE
 8. Produkty ubezpieczeniowe ubezpieczycieli mających siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim UE
 9. Produkty ubezpieczeniowe ubezpieczycieli mających siedzibę poza UE

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Analiza potrzeb klienta a powiązanie klienta lub ryzyka z innym krajem

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Kwestia określenia prawa właściwego
 2. Kwestia określenia jurysdykcji sądowej
 3. Kwestia ustalenia, czy dane ubezpieczenie ma w określonym kraju status ubezpieczenia obowiązkowego
 4. Klienci powiązani z obcym obszarem prawnym jako klienci wchodzący do docelowej grupy klientów dla danego produktu ubezpieczeniowego
 5. Eliminacja klientów ?zagranicznych? a problem dyskryminacji
 6. Obcy obszar prawny a charakter potrzeb i wymagań klienta
 7. Potrzeby i wymagania klientów ?mobilnych? (powiązanych z więcej niż jednym obszarem prawnym)
 8. Konsekwencje niewłaściwego dopasowania produktu ubezpieczeniowego do potrzeb i wymagań klientów powiązanych z obcym obszarem prawnym

15:30

Zakończenie seminarium

W czasie seminarium przewidziane są przerwy

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: