Business Interruption – zasady prawne

Termin:

10 lipca 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nigdy wcześniej ubezpieczenie Business Interruption nie budziło tak wielkiego zainteresowania i tak żywych dyskusji jak obecnie. Klienci przechodzą przyśpieszony kurs rozumienia zasad BI, a ubezpieczyciele i pośrednicy ubezpieczeniowi – lekcję komunikatywnego i przekonującego tłumaczenia kiedy należy się odszkodowanie z BI i dlaczego teraz się nie należy. Klienci, którzy to dobrze zrozumieją będą być może oczekiwali nowego BI z szerszym zakresem odpowiedzialności.

Podstawą dla wszystkich tych rozważań jest gruntowna analiza reguł prawnych rządzących ubezpieczeniami BI i zakresu swobody kontraktowej, która jest w nich zawarta. Będzie o tym mowa na seminarium prowadzonym przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Przedmiot ubezpieczenia BI
 • Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu BI
 • Zakres czasowy odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu BI
 • Typowe wyłączenia odpowiedzialności

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 10 lipca 2020 r. (piątek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ubezpieczenie Business Interruption - zasady prawne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Pojęcie ubezpieczenia Business Interruption (BI)
 2. Przedmiot ubezpieczenia BI
 3. Związek ubezpieczenia BI z ubezpieczeniami mienia (BI jako ubezpieczenie uzupełniające do ubezpieczenia mienia)
 4. Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu BI - powiązanie straty ze szkodą w mieniu
 5. Pojęcie ?utraty zysku brutto?
 6. Pojęcie ?zwiększonych kosztów działalności?
 7. Inne typowe pojęcia używane w OWU BI
 8. Znaczenie deklaracji ryzyka dokonywanej przez ubezpieczającego/ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia BI
 9. Zakres czasowy odpowiedzialności ubezpieczyciela - okres odpowiedzialności, okres wyczekiwania

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Ubezpieczenie Business Interruption - zasady prawne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Szacowanie szkody i odszkodowania w ubezpieczeniu BI
 2. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu BI
 3. Kwestia aktywności ubezpieczającego/ubezpieczonego w minimalizacji rozmiaru szkody (w szczególności kontynuacji działalności w nowej lokalizacji)
 4. Typowe wyłączenia odpowiedzialności powiązane z umową mienia
 5. Typowe wyłączenia odpowiedzialności swoiste dla ubezpieczenia BI
 6. Sposób formułowania wyłaczeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu BI
 7. Powinności ubezpieczającego/ubezpieczonego
 8. APK w ubezpieczeniu BI

15:30

Zakończenie seminarium

Podczas seminarium przewidziane są przerwy

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: