OC gminy

Termin:

25 marca 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Na samorząd gminny nakładanych jest coraz więcej zadań własnych oraz zleconych. Przy ich wykonywaniu może dojść do wyrządzenia szkody osobie trzeciej, w konsekwencji do powstania odpowiedzialności cywilnej gminy. Odpowiedzialność ta dotyczy wielu dziedzin działalności: wydawania decyzji administracyjnych oraz aktów prawa miejscowego, zarządu mieniem, drogami, prowadzeniem inwestycji, placówek oświatowo-wychowawczych, organizacją transportu publicznego czy imprez masowych.

Seminarium, prowadzone przez dr hab., prof. UŁ Małgorzatę Serwach, kierowane jest do wszystkich zajmujących się OC, a w szczególności jej ubezpieczeniem przed poszczególnymi ryzykami oraz likwidacją szkody, gdy dojdzie do jej powstania. Poszczególne przypadki będą analizowane na tle orzecznictwa sądowego

Kluczowe zagadnienia


 • Zadania własne oraz zadania zlecone gminy
 • OC gminy jak zarządcy drogi
 • OC z tytułu posiadanego mienia
 • Remonty oraz inwestycje
 • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 25 marca 2020 r. (środa)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Samorząd gminny oraz jego odpowiedzialność cywilna

dr hab., prof. UŁ Małgorzata Serwach


 1. zadania własne oraz zadania zlecone gminy
 2. sposoby realizacji zadań przez gminę
 3. płaszczyzny odpowiedzialności dominum oraz imperium
 4. podstawy oraz reżimy odpowiedzialności

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Odpowiedzialność za działania samorządu gminnego w sferze imperium

dr hab., prof. UŁ Małgorzata Serwach


 1. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie władzy publicznej
 2. przesłanki odpowiedzialności na podstawie art. 417 k.c.
 3. odpowiedzialność za tzw. szkody legalne
 4. odpowiedzialność za niezgodne z prawem decyzje administracyjne, za skutki niewydania decyzji, przewlekłość postępowania

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Odpowiedzialność za działania samorządu gminnego w sferze dominum

dr hab., prof. UŁ Małgorzata Serwach


 1. OC gminy jak zarządcy drogi
 2. OC z tytułu posiadanego mienia
 3. OC w związku z wykonywaniem transportu publicznego
 4. działalność oświatowo - wychowawcza, organizacja imprez masowych, utrzymanie przydrożnej zieleni oraz inne sfery działalności gminy na przykładach z orzecznictwa sądowego

14:10

Przerwa kawowa

14:20

OC gminy - zagadnienia szczególne

dr hab., prof. UŁ Malgorzata Serwach


 1. remonty oraz inwestycje
 2. usługi i działanie za pośrednictwem podwykonawców
 3. gmina jako kontrahent umowny
 4. OC gminy z punktu widzenia ubezpieczeń lub OC gminy a ubezpieczenia

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr hab., prof. UŁ Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: