OC gminy

Termin:

25 marca 2020 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Na samorząd gminny nakładanych jest coraz więcej zadań własnych oraz zleconych. Przy ich wykonywaniu może dojść do wyrządzenia szkody osobie trzeciej, w konsekwencji do powstania odpowiedzialności cywilnej gminy. Odpowiedzialność ta dotyczy wielu dziedzin działalności: wydawania decyzji administracyjnych oraz aktów prawa miejscowego, zarządu mieniem, drogami, prowadzeniem inwestycji, placówek oświatowo-wychowawczych, organizacją transportu publicznego czy imprez masowych.

Seminarium, prowadzone przez dr hab. Małgorzatę Serwach, kierowane jest do wszystkich zajmujących się OC, a w szczególności jej ubezpieczeniem przed poszczególnymi ryzykami oraz likwidacją szkody, gdy dojdzie do jej powstania. Poszczególne przypadki będą analizowane na tle orzecznictwa sądowego

Zamówienie

Osoby

Wybierz pakiet i wpisz nazwiska osób, które mają uczestniczyć w seminarium:

Liczba osób:

 

- pokoi pojedynczych

- pokoi dwuosobowych

- osób rezygnujących z noclegu

Uwaga!

Pakiet brokerski dostępny jest jedynie w przypadku zamówienia, gdzie płatnikiem jest posiadający aktualne zezwolenie broker ubezpieczeniowy lub firma brokerska.

 

Uwaga!

Prosimy o wpisanie danych osób, które będą uczestniczyć w seminarium.
Jeśli ze względu na przypadki losowe lub zmiany kalendarzy w seminarium miałyby ostatecznie uczestniczyć inne osoby z tej samej firmy prosimy o informację na adres Office@InsuranceMeetingPoint.com.

Obliczona cena:

Dane fakturowe

Nazwa firmy

Ulica i numer

Kod i miasto

Numer NIP

Dane kontaktowe

Imie i nazwisko osoby zamawiającej

Adres email

Telefon kontaktowy

Inne

Prosimy o wpisanie poniżej wszelkich uwag do zamówienia

Warunki zamówienia

  • Organizatorem seminarium jest IMP Sp. z o.o.. Zamówienia i wpłaty obsługiwane są przez UWiK Sp. z o.o..
  • Wpłata (dane dotyczące płatności w emailu potwierdzającym zamówienie) powinna być dokonana w ciagu 7 dni od dnia złożenia zamówienia jednak nie później niż na dzień przed rozpoczęciem się seminarium.
  • Brak wpłaty w powyższym terminie będzie skutkował anulowaniem zamówienia.
  • Odwołanie zamówienia jest możliwe wyłącznie na 15 dni lub więcej przed pierwszym dniem seminarium. W przypadku odwołania w podanym terminie pobrana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 50% ceny netto seminarium. Opłata manipulacyjna podlega opodatkowaniu VAT.
  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania seminarium bez podania przyczyny. Zwrotowi podlegać będzie wtedy jedynie koszt uczestnictwa.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wskazanych powyżej warunków zamówienia.

Wyślij zamówienie

Uwaga!

W formularzu zamówienia wystapił błąd. Przejrzyj zamówienie i popraw błąd.

Uwaga!

W formularzu zamówienia wystapił błąd. Nie wpisano osoby, która ma być uczestnikiem spotkania. Przejrzyj zamówienie i popraw błąd.

Prosimy o sprawdzenie porawności całego zamówienia.

Po kliknieciu 'Wyślij zamówienie' na podany adres email zostanie przesłane potwierzenie złożenia zamówienia. Zamówienie będzie kompletne po zwrotnym jego potwierdzeniu (szczegóły w mailu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2020-03-04!!!

O seminarium:

Odpowiedzialność cywilna gminy

Cennik:

Zgłoszenie do 2020-03-04
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1500 zł netto

Pakiet korporacyjny

3 osoby:
   + 1140 zł netto za osobę
   + 24.0% zniżki
   + aktualne do 2020-03-04

Pakiet brokerski

2 osoby:
   + 1080 zł netto za osobę
   + 28.0% zniżki
   + aktualne do 2020-03-04

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

Newsletter: