OC gminy

Termin:

25 marca 2020 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Na samorząd gminny nakładanych jest coraz więcej zadań własnych oraz zleconych. Przy ich wykonywaniu może dojść do wyrządzenia szkody osobie trzeciej, w konsekwencji do powstania odpowiedzialności cywilnej gminy. Odpowiedzialność ta dotyczy wielu dziedzin działalności: wydawania decyzji administracyjnych oraz aktów prawa miejscowego, zarządu mieniem, drogami, prowadzeniem inwestycji, placówek oświatowo-wychowawczych, organizacją transportu publicznego czy imprez masowych.

Seminarium, prowadzone przez dr hab. Małgorzatę Serwach, kierowane jest do wszystkich zajmujących się OC, a w szczególności jej ubezpieczeniem przed poszczególnymi ryzykami oraz likwidacją szkody, gdy dojdzie do jej powstania. Poszczególne przypadki będą analizowane na tle orzecznictwa sądowego

Kluczowe zagadnienia


  • Zadania własne oraz zadania zlecone gminy
  • OC gminy jak zarządcy drogi
  • OC z tytułu posiadanego mienia
  • Remonty oraz inwestycje
  • Orzecznictwo sądowe

Zamówienia

W przypadku zamówienia mailowego prosimy o pobranie poniższych formularzy, wypełnienie ich i odesłanie mailem na podane w formularzach adresy.

Organizatorem seminarium jest IMP Sp. z o.o.
Zamówienia i wpłaty obsługiwane są przez UWiK Sp. z o.o.

Pakiet korporacyjny

POBIERZ FORMULARZ

Pakiet brokerski

POBIERZ FORMULARZ

Zgłoszenie standardowe

POBIERZ FORMULARZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2020-03-04!!!

O seminarium:

Odpowiedzialność cywilna gminy

Cennik:

Zgłoszenie do 2020-03-04
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1500 zł netto

Pakiet korporacyjny

3 osoby:
   + 1140 zł netto za osobę
   + 24.0% zniżki
   + aktualne do 2020-03-04

Pakiet brokerski

2 osoby:
   + 1080 zł netto za osobę
   + 28.0% zniżki
   + aktualne do 2020-03-04

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

Newsletter: