OC lekarzy i placówek medycznych

Termin:

14 maja 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Odpowiedzialność cywilna lekarzy oraz placówek medycznych jest zawsze tematem trudnym. W dobie Covid-19 problem rośnie wykładniczo. Mamy i "zwykłe" wyzwania odpowiedzialności cywilnej, i nowe uregulowania w prawie medycznym, i wreszcie specyfikę chorób zakaźnych. Wreszcie mamy specjalne uregulowania prawne dotyczące przymusowej hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.

Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach omówi wyzwania, które nas czekają i w kontekście zakażenia pacjenta Covid-19, i w kontekście zakażenia członków personelu medycznego.

Kluczowe zagadnienia


 • Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną pacjentowi
 • Nowe uregulowania w prawie medycznym – tendencje i kierunki zmian
 • Odpowiedzialność za zakażenie pacjenta
 • Odpowiedzialność za zakażenie członków personelu medycznego
 • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 14 maja 2020 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną pacjentowi - aspekty praktyczne i prawne
 2. nowe uregulowania w prawie medycznym - tendencje i kierunki zmian
 3. szczególne zasady odpowiedzialności za zakażenie pacjenta
 4. sytuacja prawna pacjenta oraz podmiotu leczniczego w przypadku zakażenia poszkodowanego biologicznym czynnikiem chorobotwórczym
 5. Covid-19 jako choroba zakaźna
 6. uregulowania prawne odnoszące się do przymusowej hospitalizacji, kwarantanny, izolacji oraz obowiązku poddania się przymusowemu leczenia

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Odpowiedzialność za zakażenie pacjenta Covid-19

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. problematyka odpowiedzialności podmiotu leczniczego (lekarza) za zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym a zakażenie chorobą zakaźną
 2. jak udowodnić, że do zakażenia doszło w czasie leczenia lub hospitalizacji?
 3. dowód prima facie oraz inne udogodnienia dowodowe
 4. odpowiedzialność za odmowę leczenia a odmowa wykonania badania u zakażonego
 5. przegląd orzecznictwa sądowego odnoszącego się do zakażeń

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Odpowiedzialność za zakażenie członków personelu medycznego Covid-19

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. odpowiedzialność podmiotu leczniczego za zapewnienie bezpieczeństwa członkom personelu medycznego w czasie wykonywania procedur medycznych
 2. obowiązek wyposażenia personelu medycznego w sprzęt zabezpieczający przed możliwością zakażenia
 3. nakazy pracy oraz inne polecenia wydawane personelowi medycznemu
 4. Covid-19 a obowiązkowe ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą - czego się można spodziewać?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Profesor na Uniwersytecie Łódzkim, profesor na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: