Odpowiedzialność w OC ppm

Termin:

10 czerwca 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, które zawsze było ważne, teraz jest jeszcze ważniejsze. Stanowi ono „bezpieczną przystań” wśród pandemicznych sztormów. Myliłby się jednak ktoś, kto myślałby, że w OC ppm brak jest problemów, że nie są wydawane wciąż nowe akty prawne dotyczące tej materii i orzeczenia sądowe, które przeczą temu, co jeszcze rok temu uznawaliśmy za pewnik i oczywistość. Warto więc posłuchać i porozmawiać o najważniejszym z ubezpieczeń i o tym, jak ustawodawca i sądy zmieniają jego oblicze. Mówić o nim będzie (oczywiście online) prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Szkody wynikające z ruchu pojazdów wolnobieżnych i specjalnych
 • Suma gwarancyjna w OC ppm
 • Ubezpieczenie OC ppm krótkoterminowe
 • Rozliczenia ubezpieczycieli w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC ppm

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 10 czerwca 2020 r. (środa)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC ppm - zasady, orzecznictwo, kontrowersje

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC ppm
 2. Szkody związane z korzystaniem z pojazdu w związku z jego funkcją komunikacyjną
 3. Szkody wynikające z ruchu pojazdów wolnobieżnych i specjalnych
 4. Odpowiedzialność z ubezpieczenia OC ppm a odpowiedzialność z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników
 5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC ppm za szkody wyrządzone przez pasażerów pojazdu
 6. Suma gwarancyjna w OC ppm - waloryzacja, ustawa specjalna

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC ppm - zasady, orzecznictwo, kontrowersje

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Ubezpieczenie OC ppm krótkoterminowe
 2. Rozliczenia ubezpieczycieli w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC ppm
 3. Regres ubezpieczyciela assistance do ubezpieczyciela OC ppm
 4. Bezpośrednia likwidacja szkód
 5. Ewolucja orzecznictwa dotyczącego odpowiedzialności ubezpieczyciela za koszt najmu pojazdu zastępczego
 6. Uwzględnianie podatku VAT w kwocie odszkodowania z ubezpieczenia OC ppm
 7. Zasady sprawowania nadzoru nad ubezpieczycielami OC ppm

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: