OC za produkt

Termin:

1 kwietnia 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Odpowiedzialność za produkt budzi wątpliwości w praktyce ubezpieczeniowej oraz w judykaturze. Część przedsiębiorstw zajmuje się bowiem produkcją, inne wykorzystują różnego typu produkty w czasie prowadzonej przez siebie działalności. Powstaje coraz większe ryzyko, które znajduje odzwierciedlenie w ubezpieczeniach.

Szkolenie prowadzone przez dr hab., prof. UŁ Małgorzatę Serwach kierowane jest do wszystkich podmiotów obsługujących lub ubezpieczających podmioty, które mogą ponosić odpowiedzialność za produkt

Kluczowe zagadnienia


 • określenie reżimu prawnego oraz zbiegu podstaw odpowiedzialności
 • odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
 • określenie wady produktu oraz jej rodzaje
 • wprowadzenie produktu do obrotu oraz niebezpieczne właściwości produktu
 • przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 1 kwietnia 2020 r. (środa)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Odpowiedzialność cywilna za produkt - kluczowe pojęcia oraz podstawowe problemy praktyczne i prawne

dr hab., prof. UŁ Małgorzata Serwach


 1. określenie reżimu prawnego oraz zbiegu podstaw odpowiedzialności
 2. czyn niedozwolony producenta - kiedy może wystąpić?
 3. odpowiedzialność za produkt niebezpieczny - cechy charakterystyczne
 4. zalety oraz wady reżimu odpowiedzialności z art. 449? k.c. i nast.
 5. odpowiedzialność za produkt w orzecznictwie sądowym

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

dr hab., prof. UŁ Małgorzata Serwach


 1. zakres podmiotowy - odpowiedzialność producenta a subsydiarna odpowiedzialność innych podmiotów
 2. pojęcie produktu a produktu niebezpiecznego - co nie może być produktem?
 3. określenie wady produktu oraz jej rodzaje

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny cd.

dr hab., prof. UŁ Małgorzata Serwach


 1. wprowadzenie produktu do obrotu oraz niebezpieczne właściwości produktu
 2. przesłanki odpowiedzialności za produkt

Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności za produkt

dr hab., prof. UŁ Małgorzata Serwach


 1. okoliczności egzoneracyjne
 2. ograniczenia zakresu należnego odszkodowania
 3. przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
 4. odpowiedzialność osób trzecich oraz wobec kontrahentów wynikająca z prowadzenia działalności gospodarczej
 5. odpowiedzialność za produkt - zagadnienia szczególne

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr hab., prof. UŁ Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: