OC za produkt

Termin:

1 kwietnia 2020 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Odpowiedzialność za produkt budzi wątpliwości w praktyce ubezpieczeniowej oraz w judykaturze. Część przedsiębiorstw zajmuje się bowiem produkcją, inne wykorzystują różnego typu produkty w czasie prowadzonej przez siebie działalności. Powstaje coraz większe ryzyko, które znajduje odzwierciedlenie w ubezpieczeniach.

Szkolenie prowadzone przez dr hab. Małgorzatę Serwach kierowane jest do wszystkich podmiotów obsługujących lub ubezpieczających podmioty, które mogą ponosić odpowiedzialność za produkt

Kluczowe zagadnienia


 • określenie reżimu prawnego oraz zbiegu podstaw odpowiedzialności
 • odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
 • określenie wady produktu oraz jej rodzaje
 • wprowadzenie produktu do obrotu oraz niebezpieczne właściwości produktu
 • przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 1 kwietnia 2020 r. (środa)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Odpowiedzialność cywilna za produkt – kluczowe pojęcia oraz podstawowe problemy praktyczne i prawne

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. określenie reżimu prawnego oraz zbiegu podstaw odpowiedzialności
 2. czyn niedozwolony producenta – kiedy może wystąpić?
 3. odpowiedzialność za produkt niebezpieczny – cechy charakterystyczne
 4. zalety oraz wady reżimu odpowiedzialności z art. 449? k.c. i nast.
 5. odpowiedzialność za produkt w orzecznictwie sądowym

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. zakres podmiotowy – odpowiedzialność producenta a subsydiarna odpowiedzialność innych podmiotów
 2. pojęcie produktu a produktu niebezpiecznego – co nie może być produktem?
 3. określenie wady produktu oraz jej rodzaje

12:30

Lunch

13:00

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny cd.

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. wprowadzenie produktu do obrotu oraz niebezpieczne właściwości produktu
 2. przesłanki odpowiedzialności za produkt

Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności za produkt

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. okoliczności egzoneracyjne
 2. ograniczenia zakresu należnego odszkodowania
 3. przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
 4. odpowiedzialność osób trzecich oraz wobec kontrahentów wynikająca z prowadzenia działalności gospodarczej
 5. odpowiedzialność za produkt – zagadnienia szczególne

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2020-03-16!!!

Prowadzący seminarium:

dr hab. Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, p.o. kierownika Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2020-03-16
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1500 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Zawieranie umów ubezpieczenia przez internet lub telefon

Odpowiedzialność cywilna szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, dyrektorów, nauczycieli oraz wychowawców

Autocasco

Odpowiedzialność cywilna gminy

Ubezpieczenia szkolne

W przygotowaniu

Przyczynienie

Monitorowanie produktu

Ubezpieczenia grupowe

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Triggery

 

Newsletter: