OC szkół, dyrektorów, nauczycieli

Termin:

11 marca 2020 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Odpowiedzialność za wypadki w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowo - wychowawczych, na wycieczkach, obozach, wyjazdach integracyjnych czy językowych, ale też za szkodę wyrządzoną przez podopiecznych (którym z powodu stanu psychicznego lub cielesnego nie można postawić zarzutu winy) odgrywa coraz większe znaczenie w praktyce.
Problematyka związana z wyrządzeniem szkody osobom trzecim, innym podopiecznym, opiekunom lub sobie samemu zostanie przez dr hab. Małgorzatę Serwach przedstawiona na tle bogatego orzecznictwa sądowego oraz praktycznych przykładów. Omówione zostaną wypadki w szkole, w czasie zajęć dodatkowych, wycieczek, obozów czy kolonii oraz wielu wielu innych.

Kluczowe zagadnienia


 • Odpowiedzialność szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych
 • Odpowiedzialność nauczycieli i wychowawców
 • Rodzaje roszczeń kierowanych do placówek oświatowo-wychowawczych
 • Orzecznictwo sądowe
 • Ubezpieczenia szkolne

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 11 marca 2020 r. (środa)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Odpowiedzialność cywilna szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, dyrektorów, nauczycieli oraz wychowawców

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Odpowiedzialność szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych – aspekty podmiotowe
 2. Odpowiedzialność placówek i szkół a odpowiedzialność samych nauczycieli i wychowawców
 3. Pojęcie uczniów, podopiecznych oraz osób zobowiązanych do nadzoru
 4. Szkody wyrządzone przez podopiecznych innym podopiecznym, sobie samemu, nauczycielom lub wychowawcom, szkole (placówce oświatowo-wychowawczej)
 5. Ustawowy obowiązek nadzoru na małoletnim oraz jego zakres
 6. Nadzór wynikający z umowy (wycieczki szkolne, obozy, dodatkowe zajęcia)

12:30

Lunch

13:00

Odpowiedzialność cywilna szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, dyrektorów, nauczycieli oraz wychowawców

dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Ustawowy oraz umowny obowiązek nadzoru nad podopiecznymi, którzy nie ponoszą samodzielnej odpowiedzialności ze względu na wiek, stan psychiczny lub ułomności fizyczne
 2. Odpowiedzialność placówek oświatowo – wychowawczych w orzecznictwie sądowym (szkody wyrządzone poza budynkiem placówki, na basenie, na boisku, w czasie dodatkowych zajęć, na przerwach, w czasie zorganizowanych wyjazdów)
 3. Rodzaje roszczeń kierowanych do placówek oświatowo – wychowawczych
 4. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
 5. Ubezpieczenia szkolne: ubezpieczenie OC placówki, wychowawców a ubezpieczenie NNW podopiecznego

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2020-02-20!!!

Prowadzący seminarium:

dr hab. Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, p.o. kierownika Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2020-02-20
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1500 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Zawieranie umów ubezpieczenia przez internet lub telefon

Autocasco

Odpowiedzialność cywilna gminy

OC za produkt

Ubezpieczenia szkolne

W przygotowaniu

Przyczynienie

Monitorowanie produktu

Ubezpieczenia grupowe

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Triggery

 

Newsletter: