OC ppm w TSUE i SN

Termin:

10 grudnia 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych chyba nigdy nie zniknie z wokand sądowych. Problemów prawnych z nim związanych jest bardzo wiele i są one różnorodne. W ostatnich miesiącach sądy określały m.in. zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli, reguły określania odszkodowań i zadośćuczynień dla osób poszkodowanych i ich bliskich, zasady ustalania wysokości odszkodowania odnoszącego się do zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego i uprzątnięcia pasa drogowego po wypadku komunikacyjnym. Wszystkie te orzeczenia zostaną szczegółowo omówione w czasie seminarium prowadzonego przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Odpowiedzialność za szkody wynikające z wykorzystywania pojazdu w funkcji innej niż transportowa
 • Szkody spowodowane przez pasażera w czasie postoju pojazdu
 • Koszty uprzątnięcia pasa drogi po wypadku komunikacyjnym
 • Finansowanie czynszu najmu pojazdu zastępczego
 • Kontrowersje dotyczące zadośćuczynienia dla członków rodziny osoby poszkodowanej

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 10 grudnia 2020 (czwartek)
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego

(czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Rozpoczęcie seminarium

09:30

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM


 1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC ppm za szkody wynikające z wykorzystywania pojazdu w funkcji innej niż transportowa (orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 28 listopada 2017 w sprawie C-514/16)
 2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC ppm za szkody spowodowane przez pasażera w czasie postoju pojazdu (orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 listopada 2018 r. w sprawie C-648/17)
 3. Kontrowersje dotyczące zadośćuczynienia dla członków rodziny osoby poszkodowanej (uchwała 7 sędziów SN z 22 października 2019 r. w sprawie I NSNZP 2/19)
 4. Prawo do żądania odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad poszkodowanym nieodpłatnie przez osoby bliskie (uchwała 7 sędziów SN z 22 lipca 2020 r. w sprawie III CZP 31/19)

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM


 1. Łagodniejsze dla ubezpieczycieli ujęcie obowiązku finansowania czynszu najmu pojazdu zastępczego (uchwała SN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie III CZP 20/17)
 2. Finansowanie czynszu najmu pojazdu zastępczego w razie przedłużającej się naprawy pojazdu (uchwała SN z 15.02.2019 w sprawie III CZP84/18)
 3. Odszkodowanie za koszty uprzątnięcia pasa drogi po wypadku komunikacyjnym (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 9 lipca 2020 r. w sprawie sygn. XIII Ga 55/20)

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: