OC agencji celnej

Termin:

17 listopada 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Agencja celna to nie urząd, lecz przedsiębiorca, czasem duży, bardzo często średni lub mały. Częstokroć agencja celna prowadzona jest przez przedsiębiorcę, wykonującego działalność spedycyjną. Zatrudniwszy agentów celnych można powiedzieć, że prowadzi się agencję celną. Czy to jednak wystarcza? Czy można prowadzić agencję celną bez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu? Problemy zaczynają się, gdy odpowiedzialność agencji celnej zostaje zaangażowana – czy to względem reprezentowanego podmiotu, czy też Skarbu Państwa.
Odpowiedzialność agencji celnej to wszak tematyka na tyle złożona, że nie tylko ubezpieczyciele, ale i same agencje celne nie są do końca przekonane, za co ponoszą odpowiedzialność względem mocodawcy.
Podczas seminarium prowadzonego przez Beatę Janicką wskazane zostaną ryzyka i zasady zaangażowania odpowiedzialności agencji celnej, zarówno odpowiedzialności cywilnej, jak i za zapłatę długu celnego, a wszystko to na podstawie doświadczeń prowadzącej, reprezentującej klientów – agencje celne – przed organami administracji, jak i przed sądami.

Kluczowe zagadnienia


 • Czynności agencji celnej
 • Zasady odpowiedzialności podmiotu prowadzącego agencję
 • Usługi agencji celnej a usługi spedycyjne
 • Odpowiedzialność karna agenta celnego

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 17 listopada 2020 r. (wtorek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji celnej

Beata Janicka


 1. Zasady funkcjonowania agencji celnych w Polsce
  a) Agencja celna a agent celny
  b) agent celny - warunki uzyskania uprawnień
 2. Regulacje prawne w zakresie prowadzenia agencji celnej
 3. Czynności agencji celnej
 4. Zasady odpowiedzialności podmiotu prowadzącego agencję
  a) przedstawicielstwo pośrednie
  b) przedstawicielstwo bezpośrednie

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji celnej

Beata Janicka


 1. Usługi agencji celnej a usługi spedycyjne
  a) czynności z zakresu odprawy celnej jako czynności spedycyjne
  b) ubezpieczenie OC spedytora a ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia agencji celnej
  c) terminy przedawnienia roszczeń względem spedytora a terminy przedawnienia roszczeń względem podmiotu prowadzającego agencję celną
 2. Odpowiedzialność karna agenta celnego

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: