Odpowiedzialność wokół agenta

Termin:

4 grudnia 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Agenci ubezpieczeniowi stanowią podstawę systemów dystrybucyjnych polskich ubezpieczycieli. Ich działalność z kolei opiera się na pracy osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne. Po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń znacząco zwiększył się stopień skomplikowania regulacji prawnych dotyczących agentów i osób wykonujących czynności agencyjne. Dotyczy to agentów wyłącznych, ale jeszcze bardziej agentów działających na rzecz wielu ubezpieczycieli. Złożone i niejednoznaczne zasady dystrybucji wykonywanej przez agentów i OFWCA będą przedmiotem seminarium prowadzonego przez prof. dra Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Umowa agencyjna
 • Prawo agenta do portfela
 • Szczególne zasady określania wynagrodzenia multiagenta
 • Analiza potrzeb klienta i reklamacje
 • Zakaz powiązań między agentami i brokerami ubezpieczeniowymi

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 4 grudnia 2020 r. (piątek)
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego

(czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Rozpoczęcie seminarium

09:30

Agent, Multiagent, OFWCA, MultiOFWCA - działalność, odpowiedzialność, wynagrodzenie, reklamacje


 1. Umowa agencyjna - zasady wynikające z Kodeksu Cywilnego
 2. Zasady działalności agenta ubezpieczeniowego jako dystrybutora ubezpieczeń
 3. Relacje agenta i zakładu ubezpieczeń
 4. Pojęcie "klienta" agenta ubezpieczeniowego
 5. Prawo agenta do portfela
 6. Odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego
 7. Agent a KNF
 8. Zasady kształtowania wynagrodzenia agenta ubezpieczeniowego

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Agent, Multiagent, OFWCA, MultiOFWCA - działalność, odpowiedzialność, wynagrodzenie, reklamacje


 1. Różnice między agentem wyłącznym a multiagentem
 2. Relacje między multiagentem a zakładami ubezpieczeń
 3. Analiza potrzeb klienta dokonywana przez agenta wyłącznego i przez multiagenta
 4. Szczególne zasady określania wynagrodzenia multiagenta
 5. Obowiązki multiagenta dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
 6. Osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne: czynności, odpowiedzialność, wynagrodzenie, zakres samodzielności, obowiązek szkoleniowy
 7. Osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego agenta ubezpieczeniowego (multi OFWCA)
 8. Zakaz powiązań między agentami i brokerami ubezpieczeniowymi

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: