Autocasco

Termin:

13 marca 2020 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie autocasco od lat pozostaje filarem rynku ubezpieczeń majątkowych. Wciąż jednak nie zostały rozstrzygnięte wszystkie wątpliwości prawne z nim związane – wciąż pojawiają się nowe orzeczenia Sądu Najwyższego na nowo odczytujące zakres praw i obowiązków stron w tym ubezpieczeniu. Nowe ustawodawstwo (w szczególności zaś ustawa o dystrybucji ubezpieczeń) nakłada na dystrybutorów ubezpieczeń nowe obowiązki, które w kontekście ubezpieczenia autocasco mają szczególny wymiar. Wszechstronna analiza prawna ubezpieczenia autocasco będzie przedmiotem seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Analiza potrzeb i wymagań klienta w ubezpieczeniu autocasco
 • Problemy związane ze współwłasnością pojazdu, majątkową wspólnością małżeńską, wspólnotą spadkobierców, spółkami osobowymi
 • Przypadki szczególne: leasing, najem długoterminowy, kredyt
 • Ubezpieczenie podwójne i wielokrotne
 • Regres ubezpieczyciela autocasco do sprawcy szkody, do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 13 marca 2020 r. (piątek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Autocasco

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Przedmiot ubezpieczenia autocasco
 2. Ubezpieczający w ubezpieczeniu na własny rachunek
 3. Ubezpieczający w ubezpieczeniu na cudzy rachunek
 4. Ubezpieczony, współubezpieczony
 5. Problemy związane ze współwłasnością pojazdu, majątkową wspólnością małżeńską, wspólnotą spadkobierców, spółkami osobowymi
 6. Przypadki szczególne: leasing, najem długoterminowy, kredyt
 7. Analiza potrzeb i wymagań klienta w ubezpieczeniu autocasco
 8. Ustandaryzowany dokument o produkcie ubezpieczeniowym
 9. Konstrukcja ogólnych warunków ubezpieczenia
 10. Sposób definiowania wypadku ubezpieczeniowego

12:30

Lunch

13:00

Autocasco

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Typowe wyłączenia odpowiedzialności
 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia
 3. Sposób ustalania wysokości szkody i wysokości odszkodowania
 4. Ubezpieczenie podwójne i wielokrotne
 5. Typowe klauzule abuzywne
 6. Regres ubezpieczyciela autocasco do sprawcy szkody
 7. Regres ubezpieczyciela autocasco do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody
 8. Reklamacje w ubezpieczeniu autocasco
 9. Ubezpieczenie autocasco w pakiecie ubezpieczeń samochodowych

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe po implementacji IDD

Proces inwestycyjny
(odpowiedzialność inwestora, wykonawcy, podwykonawcy)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji celnej

W przygotowaniu

Czas w ubezpieczeniu utraty zysku

Terminy przedawnienia w ubezpieczeniach transportowych

Czas ochrony ubezpieczeniowej

Ostatnie spotkania

Czas w ubezpieczeniu utraty zysku brutto

Terminy przedawnienia w ubezpieczeniach transportowych

Granice kreatywności przy kształtowaniu
treści umowy ubezpieczenia majątkowego

Dystrybucja:
najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czas ochrony ubezpieczeniowej

 

Newsletter: