Czas w BI

Termin:

21 października 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Komunikat specjalny

Uwaga!!
Niestety wciąż seminarium on-line!

Jedyne takie spotkanie..

Okresy czasu jak maksymalny okres odszkodowawczy, okres odszkodowawczy, okres wyczekiwana są zdefiniowane w standardowych warunkach ubezpieczenia utraty zysku brutto funkcjonujących na polskim rynku i są to pojęcia dość dobrze rozpoznane w praktyce. Więcej problemów sprawiają niezdefiniowane w umowach ubezpieczenia zysku brutto momenty czasu tj. daty powstania przychodu i kosztu, mające duże znaczenie przy ustalaniu granic odszkodowania. O tym wszystkim na seminarium będzie mówić Dorota Domańska.
Poruszony będzie również problem niekorzystnego wpływu pandemii Covid-19 na ustalanie adekwatnej sumy ubezpieczenia zysku brutto według wzorców funkcjonujących na rynku przed pandemią oraz na możliwości ustalania wartość szkody w zysku brutto.

Kluczowe zagadnienia


 • Okres ubezpieczenia, Maksymalny okres odszkodowawczy, Okres odszkodowawczy, Okres wyczekiwania
 • Ustalenie długości Maksymalnego okresu odszkodowawczego
 • Ustalanie długości Okresu odszkodowawczego
 • Czasy COVID-u w ubezpieczeniu utraty zysku brutto

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - środa, 21 października 2020
09:00

Rejestracja

09:30

Rozpoczęcie seminarium

09:30

I. Okres ubezpieczenia, Maksymalny okres odszkodowawczy, Okres odszkodowawczy, Okres wyczekiwania - definicje, podobieństwa i różnice

II. Ustalenie długości Maksymalnego okresu odszkodowawczego, adekwatnej dla określonego Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, przy określonym rodzaju działalności w miejscu ubezpieczenia

 1. Określenie zakresu szkody w mieniu w najczarniejszym scenariuszu
 2. Określenie czasu potrzebnego na przywrócenie ww. zakresu szkody w mieniu do stanu sprzed szkody (odtworzenie zdolności materialnych do kontynuowania normalnej działalności)
 3. Określenie dodatkowego czasu po odtworzeniu zdolności materialnych, potrzebnego na odtworzenie zdolności sprzedażowych (uzyskanie obrotu, jaki byłby osiągnięty, gdyby do szkody w mieniu nie doszło)
 4. Uwzględnienie rezerwy czasu na okoliczności nieprzewidywalne (konieczność oczekiwania na możliwość wejścia na miejsce szkody, konieczność usunięcia pozostałości po szkodzie, konieczność oczekiwania na poprawę warunków pogodowych, uwarunkowania formalno-prawne itp.)

11:00

Przerwa

11:15

III. Ustalanie długości Okresu odszkodowawczego w okolicznościach konkretnej szkod

 1. Ustalanie długości okresu odszkodowawczego na podstawie czasu trwania spadku obrotu; moment zakończenia utraty obrotu
 2. Ustalanie długości okresu odszkodowawczego na podstawie czasu ponoszenia zwiększonych kosztów działalności, moment zakończenia ponoszenia kosztów
 3. Okres odszkodowawczy a czas ponoszenia szkody w zysku brutto
 4. Długość Okresu odszkodowawczego a wartość franszyzy redukcyjnej czasowej ustalanej na podstawie średniej dziennej wartości szkody

12:45

Dłuższa przerwa

13:15

IV. Czasy COVID-u w ubezpieczeniu utraty zysku brutto

 1. Niekorzystny wpływ pandemii na ustalanie adekwatnej sumy ubezpieczenia zysku brutto według wzorców funkcjonujących na rynku przed pandemią, alternatywne możliwości
 2. Niekorzystny wpływ pandemii na możliwości ustalania wartość szkody w zysku brutto, sposoby zaradcze

15:00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Dorota Domańska

X

Likwidacją szkód zajmuje się od 22 lat, przez cały okres w zewnętrznych firmach likwidacyjnych, od 13 lat poprzez biuro likwidacji szkód OPEN EXPERT, specjalizujące się m.in. w szkodach w zysku brutto z ubezpieczeń mienia, w utraconych korzyściach z ub. OC. Ukończyła liceum ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość, studia wyższe o kierunku ubezpieczenia oraz studia doktoranckie w Akademii Finansów w Warszawie.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: