Czas ochrony

Termin:

9 września 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w ściśle określonym czasie. Nie zawsze jest całkiem jasne to, kiedy okres ubezpieczenia się zaczyna, a kiedy kończy. Szczególnie tajemnicze jest zaś to, czy w okresie ubezpieczenia mogą występować przerwy i czy może się on wznawiać. Obowiązujące prawo jest zaskakująco elastyczne w tym względzie – trzeba tylko umieć kreatywnie je zinterpretować i wykorzystać. Będzie o tym mowa na seminarium prowadzonym przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego. M.in. początek, koniec, przerwa i zawieszenie odpowiedzialności, just in time insurance.

Kluczowe zagadnienia


 • Początek ochrony
 • Ubezpieczenie retroaktywne
 • Zakończenie ochrony
 • Zawieszenie i przywrócenie ochrony
 • Just in time insurance

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 9 września 2020 r. (środa)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Czas ochrony ubezpieczeniowej - początek, koniec, przerwa i zawieszenie odpowiedzialności, just in time insurance

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Œwiadczenie ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczyciela
 2. Początek ochrony określony datą
 3. Początek ochrony związany z chwilą zapłacenia składki ubezpieczeniowej
 4. Ubezpieczenie retroaktywne (obejmujące okres przed zawarciem umowy ubezpieczenia)
 5. Ustalony ustawowo początek ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach obowiązkowych
 6. Dopuszczalność i przesłanki dotyczącej niektórych lub wszystkich ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową
 7. Zakończenie ochrony wskutek nadejścia terminu końcowego
 8. Zakończenie ochrony wskutek wyczerpania się sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej)
 9. Zakończenie ochrony wskutek unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia lub przejścia przedmiotu ubezpieczenia na inny podmiot

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Czas ochrony ubezpieczeniowej - początek, koniec, przerwa i zawieszenie odpowiedzialności, just in time insurance

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Zakończenie ochrony wskutek śmierci/zakończenia bytu prawnego ubezpieczającego
 2. Zakończenie ochrony wskutek zakończenia bytu prawnego ubezpieczyciela
 3. Ustanie ochrony w sposób definitywny i w sposób niedefinitywny (przerwa w ochronie)
 4. Przywrócenie ochrony na mocy porozumienia stron
 5. Przywrócenie ochrony na mocy przyjętych wcześniej postanowień OWU lub umowy ubezpieczenia
 6. Zawieszenie i przywrócenie ochrony na wniosek ubezpieczającego
 7. Zawieszenie i przywrócenie ochrony jako zdarzenia przewidziane w konstrukcji umowy ubezpieczenia
 8. Optymalizacja czasu ochrony ubezpieczeniowej dzięki użyciu narzędzi informatycznych (just in time insurance)
 9. Konsekwencje prawne ciągłości i braku ciągłości okresu ubezpieczenia

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: