Hulajnogi, wózki, drony...

Termin:

3 grudnia 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Rozwój techniki powoduje konieczność określania zasad odpowiedzialności wynikającej z użycia nowoczesnych maszyn, w tym również tych, których funkcją jest przemieszczanie ludzi i towarów albo też łączenie funkcji komunikacyjnej z inną funkcją użytkową. Stosowanie starych schematów odpowiedzialności nie zawsze jest możliwe i właściwe. Wątpliwości pojawiają się również w odniesieniu do zakresu i zasad pokrycia odpowiedzialności ubezpieczeniem OC (obowiązkowym i dobrowolnym). Kwestie te będą przedmiotem szczegółowych i praktycznych analiz w czasie seminarium prowadzonego przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • "Mechaniczny środek komunikacji" a "pojazd mechaniczny"
 • Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego
 • Drony
 • Wózki widłowe
 • Pojazdy wielofunkcyjne

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 3 grudnia 2020 r. (czwartek)
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego

(czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Rozpoczęcie seminarium

09:30

Hulajnogi, UTO, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne - odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie


 1. Zakres pojęcia "mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody" (art. 436 k.c.)
 2. Zakres odpowiedzialności za ruch przedsiębiorstwa (art. 435 k.c.)
 3. Odpowiedzialność na zasadzie winy czy na zasadzie ryzyka?
 4. "Mechaniczny środek komunikacji" a "pojazd mechaniczny"
 5. Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego - pojęcie i rodzaje
 6. Odpowiedzialność cywilna za szkodę wynikłą z ruchu hulajnogi i innych UTO (zderzenie hulajnogi z pieszym, zderzenie hulajnogi z samochodem, zderzenie hulajnogi z hulajnogą)
 7. Hulajnoga a obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 8. Hulajnoga a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym sprawcy wypadku
 9. Niepełnoletni użytkownik hulajnogi jako sprawca wypadku

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Hulajnogi, UTO, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne - odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie


 1. Dron - regulacja prawna użycia i zasady odpowiedzialności za szkody nim spowodowane
 2. Ubezpieczenie OC za szkody wynikające z użycia dronu
 3. Niepełnoletni użytkownik dronu jako sprawca wypadku
 4. Wózki widłowe - zasady użycia i odpowiedzialności cywilnej
 5. Wózki widłowe - kontrowersje dotyczące sposobu pokrywania odpowiedzialności ubezpieczeniem OC
 6. Pojazdy wielofunkcyjne - zasady odpowiedzialności cywilnej
 7. Orzecznictwo TSUE dotyczące odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody wynikające z ruchu i z użycia pojazdów wielofunkcyjnych
 8. Orzecznictwo SN dotyczące odpowiedzialności ubezpieczeniowej za szkody wynikające z ruchu i z użycia pojazdów wielofunkcyjnych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym i dystrybucja ubezpieczeń wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju (ESG)

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach mienia i OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia

Pełnomocnictwa brokerskie - wyłączność, odwołanie, dublowanie, kurtaż

Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych

 

Newsletter: