Zawieranie umów przez internet i telefon

Termin:

5 marca 2020 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Choć umowy ubezpieczenia zawierane są przez telefon i przez internet już od wielu lat, to jednak wciąż nie wszystkie ich aspekty prawne są całkowicie jasne. Uproszczenie procedury zawierania umowy, które jest konieczne w przypadku obrotu elektronicznego, nie zawsze daje się łatwo pogodzić ze sztywnymi wymogami ochrony ubezpieczających oraz zasadami dystrybucji ubezpieczeń.

O tym, w jaki sposób można dążyć do rozwiązań kompromisowych pozwalających na automatyzację i cyfryzację procesu zawierania umów przy jednoczesnym zachowaniu wymogów prawnych pochodzących z analogowej w swej istocie legislacji mówić będzie prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki w czasie seminarium poświęconego zawieraniu umów ubezpieczenia przez internet i telefon.

Kluczowe zagadnienia


 • Zawieranie umów ubezpieczenia za pomocą poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową, w aplikacji, SMS-em
 • Przekazywanie informacji wymaganych przez prawo
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta
 • Działalność internetowych porównywarek ubezpieczeń
 • OWU i dokument ubezpieczenia

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 5 marca 2020 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Zawieranie umów ubezpieczenia przez internet lub telefon

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Składanie oświadczeń woli bez jednoczesnej obecności stron
 2. Formy czynności prawnych: pisemna, dokumentowa, elektroniczna
 3. Zawieranie umów ubezpieczenia za pomocą poczty elektronicznej
 4. Zawieranie umów ubezpieczenia poprzez stronę internetową
 5. Zawieranie umów ubezpieczenia w aplikacji
 6. Zawieranie umów ubezpieczenia SMS-em
 7. Identyfikacja podmiotu składającego oświadczenie woli
 8. Oferta złożona w postaci elektronicznej
 9. Przekazywanie informacji wymaganych przez prawo przez telefon lub przez Internet
 10. Pojęcie ?trwałego nośnika?

12:30

Lunch

13:00

Zawieranie umów ubezpieczenia przez internet lub telefon

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Analiza potrzeb i wymagań klienta dokonywana przez telefon
 2. Analiza potrzeb i wymagań klienta dokonywana przez internet
 3. Działalność internetowych porównywarek ubezpieczeń
 4. Ustandaryzowany dokument o produkcie ubezpieczeniowym przekazywany drogą elektroniczną
 5. Rekomendacja brokerska w umowach zawieranych przez telefon lub przez internet
 6. Ogólne warunki ubezpieczenia w kontekście umów zawieranych drogą elektroniczną (w szczególności OWU w postaci elektronicznej)
 7. Korespondencja mailowa jako szczególna forma negocjacji
 8. Dokument ubezpieczenia (polisa) w kontekście umów zawieranych drogą elektroniczną
 9. Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość
 10. Reklamacje w umowach ubezpieczenia zawieranych przez telefon lub przez internet

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Ubezpieczenia AUTOCASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

 

Newsletter: