Kreatywność w umowach

Termin:

23 września 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Kodeks cywilny i ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej stanowią o tym, co wolno, a czego nie wolno przy kształtowaniu treści umowy ubezpieczenia. Gdy ubezpieczenie jest konsumenckie dochodzi do tego cały zespół przepisów dotyczących ochrony konsumenta, a gdy jest ono obowiązkowe - przepisy ogólne o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz przepisy szczególne dotyczące tego konkretnego ubezpieczenia.
O wielu bardzo istotnych kwestiach ustawy milczą, inne regulują tylko częściowo. Czy wtedy można być kreatywnym w ustalaniu własnych zasad?
Prawnicy zawsze na takie pytanie odpowiadają: "TO ZALEŻY".
W wielu praktycznych kwestiach nie jest bowiem łatwo wskazać, co wolno ukształtować w sposób kreatywny, a co musi być powieleniem schematów ustawowych. A błąd przy ustalaniu dopuszczalnego zakresu kreatywności może kosztować - zakres odpowiedzialność ubezpieczyciela może być zupełnie inny niż zakładano.
W czasie szkolenia prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego zostaną omówione najistotniejsze kreatywne modyfikacje treści umowy ubezpieczenia. Będzie mowa o tym, czy można i na ile można.

Kluczowe zagadnienia


 • Czy można wyjść poza zakres odpowiedzialności odszkodowawczej?
 • Czy każde wyłączenie odpowiedzialności jest dopuszczalne?
 • Czy można nałożyć na klienta dowolne obowiązki prewencyjne?
 • Czy można ustalać dowolne sankcje za niezapłacenie składki w terminie?
 • Czy można odstąpić od umowy/ wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w przypadkach innych niż wyraźnie przewidziane w ustawie?

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - środa, 23 września 2020
09:00

Rejestracja

09:30

Rozpoczęcie seminarium

09:30

Granice kreatywności przy kształtowaniu treści umowy ubezpieczenia majątkowego

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Czy produkt może się dowolnie nazywać?
 2. Czy można wyjść poza zakres odpowiedzialności odszkodowawczej?
 3. Czy wszystko może być przedmiotem ubezpieczenia majątkowego?
 4. Czy ubezpieczenie majątkowe musi być dostępne dla wszystkich klientów?
 5. Czy każdy może być ubezpieczającym?
 6. Czy każdy może być ubezpieczonym?
 7. Czy wszystkich klientów trzeba traktować równo?
 8. Czy każde wyłączenie odpowiedzialności jest dopuszczalne?
 9. Czy każde ograniczenie odpowiedzialności jest dopuszczalne?
 10. Czy można nałożyć na klienta dowolne obowiązki prewencyjne/powinności ubezpieczeniowe?

12:30

Dłuższa przerwa kawowa

13:00

Granice kreatywności przy kształtowaniu treści umowy ubezpieczenia majątkowego

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Czy każde rozszerzenie odpowiedzialności jest dopuszczalne?
 2. Czy okres ubezpieczenia może być kształtowany w sposób dowolny?
 3. Czy można zastrzec możliwość zawieszenia i wznowienia ochrony ubezpieczeniowej?
 4. Czy termin płatności składki może być określony w sposób dowolny?
 5. Czy można ustalać dowolne sankcje za niezapłacenie składki w terminie?
 6. Czy zawsze można potrącić składkę z kwoty świadczenia?
 7. Czy ubezpieczyciel może odstąpić od umowy/ wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w przypadkach innych niż wyraźnie przewidziane w ustawie?
 8. Czy ubezpieczający może odstąpić od umowy/ wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w przypadkach innych niż wyraźnie przewidziane w ustawie?
 9. Czy ubezpieczony może odstąpić od umowy/ wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w przypadkach innych niż wyraźnie przewidziane w ustawie?
 10. Czy ubezpieczyciel może ustalić zasady regresu ubezpieczeniowego w sposób inny niż określony w Kodeksie cywilnym?

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: