Monitorowanie produktu

Termin:

3 kwietnia 2020 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Za nami jest już etap dostosowania działalności do wymogów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Należy jednak pamiętać, że ustawa nakłada na twórców produktów ubezpieczeniowych oraz dystrybutorów ubezpieczeń obowiązki, które muszą być wykonywane w sposób ciągły. Należy do nich powinność stałego monitorowania funkcjonowania produktów ubezpieczeniowych, usuwania zauważonych wad, ich dostosowania do potrzeb klientów z grupy docelowej oraz do pojawiających się wymogów prawnych. Szczegółowemu omówieniu – od strony praktycznej – tych obowiązków poświęcone będzie seminarium prowadzone przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Monitorowanie i audytowanie produktu przed i po wprowadzeniu go do dystrybucji
 • Metody identyfikacji i rodzaje nieprawidłowości
 • Wskaźniki obrazujące spełnianie potrzeb klientów przez produkt ubezpieczeniowy
 • Sposób reagowania na nieprawidłowości przez twórcę produktu ubezpieczeniowego
 • Obowiązek informowania dystrybutorów i klientów o podjętych przez twórcę produktu działaniach naprawczych
 • Sankcje za brak staranności przy monitorowaniu i audytowaniu produktu

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 3 kwietnia 2020 r. (piątek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Monitorowanie produktu, usuwanie wad, dostosowanie do potrzeb rynku i wymogów prawnych

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Podmioty zaangażowane w proces monitorowania i audytowania produktu: twórca produktu ubezpieczeniowego, dystrybutor ubezpieczeń.
  a. Rola dystrybutorów ubezpieczeń w procesie audytu produktu.
  b. Rola twórcy produktu w procesie audytu produktu.
 2. Pojęcie „monitorowania produktu”.
 3. Pojęcie „audytowania produktu”.
 4. Monitorowanie i audytowanie produktu przed wprowadzeniem go do dystrybucji.
 5. Monitorowanie i audytowanie produktu po wprowadzeniu go do dystrybucji.
 6. Obowiązek periodycznej weryfikacji prawidłowości funkcjonowania produktu ubezpieczeniowego.
 7. Pozyskiwanie informacji o nieprawidłowościach od dystrybutorów ubezpieczeń (efektywne kanały przekazywania informacji o nieprawidłowościach, źródła obowiązku dystrybutorów informowania twórcy o doświadczeniach związanych z produktem, w szczególności o nieprawidłowościach).
 8. Sygnały o nieprawidłowościach ze strony KNF, Rzecznika Finansowego, UOKiK i sądów.
 9. Metody identyfikacji nieprawidłowości (kryteria).

12:30

Lunch

13:00

Monitorowanie produktu, usuwanie wad, dostosowanie do potrzeb rynku i wymogów prawnych

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Interwencja produktowa KNF.
 2. Proporcjonalność monitoringu oraz przeglądów funkcjonowania różnych kategorii produktów ubezpieczeniowych.
 3. Cykl życia produktu ubezpieczeniowego.
 4. Analiza produktów ubezpieczeniowych w cyklu życia produktu.
  a. testowanie produktu,
  b. analizy scenariuszowe,
  c. analizy jakościowe (prawne, ekonomiczne, marketingowe),
  d. analizy ilościowe,
  e. analizy okresowe (z zaplanowaną z góry częstotliwością),
  f. analizy ad hoc (według określonych z góry parametrów podejmowania działań analitycznych), proporcjonalność działań w stosunku do specyfiki i cech produktów).
 5. Rodzaje nieprawidłowości.
 6. Wskaźniki obrazujące spełnianie potrzeb klientów przez produkt ubezpieczeniowy (szkodowość, marża, wynik techniczny/rentowność, działania Rzecznika Finansowego, KNF, UOKiK, reklamacje uznane/nieuznane, wyniki spraw sądowych, badanie satysfakcji klientów).
 7. Sposób reagowania na nieprawidłowości przez twórcę produktu ubezpieczeniowego (dostosowanie produktu, wycofanie produktu).
 8. Obowiązek informowania dystrybutorów i klientów o podjętych przez twórcę produktu działaniach naprawczych.
 9. Sankcje za brak staranności przy monitorowaniu i audytowaniu produktu.
  a. Sankcje za zaniedbania twórcy produktu ubezpieczeniowego.
  b. Sankcje za zaniedbania dystrybutora ubezpieczeń.
  c. Sankcje nadzorcze.
  d. Sankcje cywilnoprawne.

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2020-03-18!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego „Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2020-03-18
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1500 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Zawieranie umów ubezpieczenia przez internet lub telefon

Odpowiedzialność cywilna szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, dyrektorów, nauczycieli oraz wychowawców

Autocasco

Odpowiedzialność cywilna gminy

OC za produkt

Ubezpieczenia szkolne

W przygotowaniu

Przyczynienie

Monitorowanie produktu

Ubezpieczenia grupowe

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Triggery

 

Newsletter: