OC a nieruchomości

Termin:

7 lipca 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prof. Małgorzata Serwach omówi kompleksowo i szczegółowo ważne zagadnienia wiążące się z odpowiedzialnością cywilną posiadaczy nieruchomości oraz zarządców nieruchomości. Szeroka i trudna tematyka pokazana będzie tradycyjnie z przywołaniem wielu przykładów, najczęściej opartych o realne sprawy i wyroki sądowe.
Wykład przeznaczony jest przede wszystkim dla praktyków rynku ubezpieczeniowego pracujących z posiadaczami lub zarządcami nieruchomości, opracowujące produkty z zakresu ich odpowiedzialności cywilnej, uczestniczących w underwritingu lub likwidacji szkód z tych produktów.

Kluczowe zagadnienia


 • Władanie nieruchomością, posiadanie nieruchomości, korzystanie z niej
 • Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie, wypadnięcie przedmiotu
 • Odpowiedzialność właściciela a odpowiedzialność zarządcy
 • Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie jej części
 • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 7 lipca 2020 r. (wtorek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

OC za nieruchomości - zagadnienia ogólne

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. pojęcie nieruchomości oraz jej rodzaje
 2. nieruchomości istniejące oraz w trakcie wznoszenia
 3. władanie nieruchomością, posiadanie nieruchomości, korzystanie z niej oraz inne prawa związane z nieruchomością
 4. zarząd nieruchomością
 5. nieruchomości według k.c., prawa spółdzielczego, wspólnoty mieszkaniowe, najem
 6. umowy dotyczące nieruchomości

11:00

Przerwa

11:15

Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie, wypadnięcie przedmiotu

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. znaczenie art. 433 k.c. dla praktyki ubezpieczeniowej
 2. podmiotowy i przedmiotowy zakres zastosowania
 3. okoliczności egzoneracyjne
 4. pojęcie siły wyższej oraz wyłącznej winy poszkodowanego
 5. kim są osoby, za które zajmujący pomieszczenie ponosi odpowiedzialność
 6. kiedy zasada ryzyka, a kiedy wina - szkody sąsiedzkie
 7. przegląd orzecznictwa sądowego

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:30

Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie jej części

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. określenie odpowiedzialnego podmiotu
 2. kiedy zawalenie się budowli, a kiedy oderwanie jej części
 3. zasada ryzyka - czy w każdym przypadku?
 4. pojęcie wady w budowie oraz braku utrzymania budowli w należytym stanie
 5. odpowiedzialność w związku z posiadaniem nieruchomości w orzecznictwie sądowym

14:15

Przerwa

14:30

Odpowiedzialność za nieprawidłowy zarząd nieruchomością

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości
 2. pojęcie czynności zwykłego zarządu
 3. odpowiedzialność właściciela a odpowiedzialność zarządcy
 4. szkody w nieruchomości
 5. odpowiedzialność developera a odpowiedzialność właściciela

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

profesor na Uniwersytecie Łódzkim, profesor na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: