Odpowiedzi do dystrybucji

Termin:

17 września 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Po krótkim okresie obowiązywania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w warunkach stabilności gospodarczej, nadszedł czas szczególny – czas pandemii i recesji. Klienci inaczej patrzą na ubezpieczenia i czego innego od nich oczekują. Jest to próba dla nowego modelu dystrybucji ubezpieczeń.
Warto więc jeszcze raz spojrzeć na zasady wynikające z przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i zastanowić się nad sposobem ich interpretacji i regułami praktycznego stosowania w nowych warunkach.

Kluczowe zagadnienia


 • Analiza potrzeb klienta
 • Okoliczności wyjątkowe (takie jak pandemia)
 • Specyfika dystrybucji ubezpieczeń grupowych
 • Zasady kształtowania wynagrodzenia dystrybutorów

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - czwartek, 17 września 2020
09:00

Rejestracja

09:30

Rozpoczęcie seminarium

09:30

Dystrybucja ubezpieczeń: najważniejsze pytania - najważniejsze odpowiedzi

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Kto jest dystrybutorem ubezpieczeń?
 2. Kto jest klientem dystrybutora ubezpieczeń?
 3. Od kiedy i do kiedy trwa obsługa klienta?
 4. Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń
 5. Według jakich kryteriów ocenia się działanie dystrybutora w sposób rzetelny, uczciwy i profesjonalny?
 6. Według jakich kryteriów ocenia się działanie dystrybutora zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta?
 7. Czy dystrybutor musi uwzględniać?
 8. Jaki informacje stanowią podstawę dokonywanej przez dystrybutora ubezpieczeń analizy potrzeb klienta?
 9. Jakie są konsekwencje kłamstwa klienta przy przekazywaniu informacji?
 10. Jakie są konsekwencje bierności dystrybutora przy uzyskiwaniu informacji od klienta?

12:30

Dłuższa przerwa kawowa

13:00

Dystrybucja ubezpieczeń: najważniejsze pytania - najważniejsze odpowiedzi

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Jakie są konsekwencje odmowy udzielania informacji przez klienta?
 2. Czy APK musi być udokumentowana?
 3. Kto ma obowiązek przekazywania klientowi informacji o produkcie ubezpieczeniowym?
 4. Czy trzeba dokonywać APK i przekazywać IPID przy zawieraniu umów ubezpieczeń obowiązkowych?
 5. Jak dokonywać APK, gdy klientem jest osoba prawna?
 6. Jak dokonywać APK, gdy klientem jest osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona, chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo?
 7. Jak dokonywać APK, gdy klientów zawierających jedną umowę jest wielu?
 8. Jakie są zasady kształtowania wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne?
 9. Jakie są obowiązki dystrybutora dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji?
 10. Na czym polega specyfika dystrybucji ubezpieczeń grupowych?

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: