Pośrednio poszkodowani

Termin:

20 listopada 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Roszczenia odszkodowawcze coraz częściej kierowane są przez osoby pośrednio poszkodowane. Prof. Małgorzata Serwach wyczerpująco omówi te trudne, wielowątkowe, a więc i skomplikowane zagadnienia. Będziemy mieli i szkody wynikające ze śmierci poszkodowanego, i świadczenia okresowe dla pośrednio poszkodowanych, i szkody niemajątkowe.
Całość - tradycyjnie dla prof. Małgorzaty Serwach - na podstawie orzecznictwa i ze znaczną liczbą przykładów.

Kluczowe zagadnienia


 • Określenie kręgu osób pośrednio poszkodowanych
 • Świadczenia okresowe wypłacane pośrednio poszkodowanym
 • Pojęcie najbliższych członków rodziny
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 20 listopada 2020 (piątek)
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego

(czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Rozpoczęcie seminarium

09:30

I. Szkody majątkowe wynikające ze śmierci poszkodowanego


 1. Określenie kręgu osób pośrednio poszkodowanych
 2. Charakter prawny roszczeń odszkodowawczych z art. 446 k.c.
 3. Zwrot kosztów leczenia - określenie wysokości odszkodowania w orzecznictwie sądowym
 4. Zwrot kosztów pogrzebu
 5. Odszkodowanie za opiekę sprawowana przez osoby trzecie - w najnowszej judykaturze

11:00

Przerwa

11:15

II. Świadczenia okresowe wypłacane pośrednio poszkodowanym


 1. Renta obligatoryjna - zasady ustalania obowiązku oraz wysokości renty
 2. Renta odszkodowawczy a obowiązek alimentacyjny zmarłego
 3. Renta na rzecz małoletniego (nasciturusa) oraz pełnoletniego członka rodziny
 4. Renta na rzecz rodziców oraz rodzeństwa
 5. Renta fakultatywna
 6. Relacje pomiędzy bezpośrednio i pośrednio poszkodowanym
 7. Zakres renty odszkodowawczej oraz sposoby jej wyliczenia w orzecznictwie sądowym

12:30

Przerwa dłuższa

13:00

III. Szkoda niemajątkowa pośrednio poszkodowanych


 1. Pojęcie najbliższych członków rodziny
 2. Jednorazowe odszkodowanie w razie znacznego pogorszenia sytuacji życiowej
 3. Ubezpieczenia NNW, odprawa pośmiertna, zasiłek pogrzebowy
 4. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
 5. Okoliczności wpływające na wysokość zadośćuczynienia
 6. Naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej
 7. Roszczenie o naprawienie krzywdy z art. 446 § 4 k.c., a roszczenie z art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Profesor na Uniwersytecie Łódzkim, profesor na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: