Odpowiedzialność pracownicza

Termin:

9 grudnia 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Szkodę może wyrządzić pracownik. Szkodę można wyrządzić pracownikowi. Elementarne. Ale też w obu przypadkach wymagające uwagi i przygotowania. Bo odpowiedzialność pracownicza jest specyficzna. Co będzie pokazywała prof. Małgorzata Serwach. Jak zwykle na wielu przykładach z orzeczeń sądowych.

Kluczowe zagadnienia


 • Szkoda wyrządzona przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych
 • Zlecenie wykonania pracy a działanie w celach osobistych
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracownikowi
 • Odpowiedzialność za pracownika a odpowiedzialność za podwykonawcę
 • Odpowiedzialność małych firm oraz dużych przedsiębiorstw
 • Odpowiedzialność pracownicza w orzecznictwie sądowym

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 9 grudnia 2020 (środa)
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego

(czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Rozpoczęcie seminarium

09:30

I. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika


 1. Pracownik a podwładny - pracodawca a przełożony
 2. Podporządkowanie pracownika, podleganie kierownictwu przełożonego
 3. Szkoda wyrządzona przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych
 4. Szkoda wyrządzona przy sposobności "okazji" wykonywania obowiązków pracowniczych
 5. Zlecenie wykonania pracy a działanie w celach osobistych; nienależyte wykonanie poleceń służbowych, naruszenie zakresu swoich obowiązków przez pracownika
 6. Oddelegowanie pracownika do innego zakładu pracy

11:00

Przerwa

11:15

II. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracownikowi


 1. Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną pracownikowi przez pracodawcę
 2. Odpowiedzialność małych firm oraz dużych przedsiębiorstw
 3. Niezapewnienie pracownikowi bezpiecznych warunków pracy
 4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 5. Przyczyny wewnętrzne tkwiące w pracowniku jako przyczyna wypadku przy pracy
 6. Zaniechanie zasad ostrożności i bezpieczeństwa oraz zasad BHP

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

III. Odpowiedzialność pracownicza w orzecznictwie sądowym


 1. Osobista odpowiedzialność pracownika
 2. Odpowiedzialność za pracownika a odpowiedzialność za podwykonawcę
 3. Przyczynienie się pracownika do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody
 4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzona zdarzeniem przypadkowym
 5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika budowalnego, wychowawcę, opiekuna, lekarza oraz inne przypadki szczególne

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2020-12-02!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Profesor na Uniwersytecie Łódzkim, profesor na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2020-12-02
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1650 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Hulajnogi, UTO, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne - odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Agent, Multiagent, OFWCA, MultiOFWCA - działalność, odpowiedzialność, wynagrodzenie, reklamacje

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Osoby bliskie

Ubezpieczenia transportowe

Duże ryzyka

Ubezpieczenia na życie

Komunikacja

Ostatnie spotkania

Roszczenia odszkodowawcze osób pośrednio poszkodowanych w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji celnej

Proces inwestycyjny
(odpowiedzialność inwestora, wykonawcy, podwykonawcy)

Ubezpieczenia grupowe po implementacji IDD

 

Newsletter: