Proces inwestycyjny

Termin:

6 listopada 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prowadzenie inwestycji stanowi duże ryzyko powstania szkód, usterek oraz nieprawidłowości w toku jej realizacji. Wymaga też prawidłowej komunikacji pomiędzy wykonawcą, inwestorem, zamawiającym oraz jednostką projektowania.
Seminarium, które poprowadzi prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach przybliży problematykę odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu budowlanego oraz problemy w jej rozgraniczeniu. Kierowane jest do wszystkich podmiotów zajmujących się organizacją procesu budowlanego oraz opracowywaniem lub wyborem odpowiedniego ubezpieczenia dla uczestników procesu budowlanego.

Kluczowe zagadnienia


 • Inwestor główny a inwestor zastępczy
 • Odpowiedzialność generalnego wykonawcy
 • Odpowiedzialność podwykonawcy i wobec podwykonawcy
 • Kierownik budowy, inwestor nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu i ich rola
 • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 6 listopada 2020, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego

(czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Rozpoczęcie seminarium

09:30

I. Proces budowlany jako spektrum odpowiedzialności wielu jego uczestników - inwestor


 1. Sytuacja prawna inwestora jako organizatora procesu inwestycyjnego
 2. Jakie są obowiązki i zagrożenia dla inwestora? Inwestor główny czy inwestor zastępczy?
 3. Odpowiedzialność inwestora przy realizacji inwestycji przez profesjonalnego wykonawcę oraz tzw. systemem gospodarczym
 4. Odpowiedzialność inwestora za szkodę powstałą w czasie realizacji inwestycji
 5. Odpowiedzialność inwestora za szkodę powstałą po zakończeniu inwestycji

11:00

Przerwa

11:15

II. Odpowiedzialność generalnego wykonawcy


 1. Pozycja prawna generalnego wykonawcy - jak kształtują się jego obowiązki
 2. Odpowiedzialność wykonawcy za szkody powstałe na placu budowy oraz w jego najbliższym otoczeniu w orzecznictwie sądowym
 3. Odpowiedzialność wykonawcy za szkodę powstała po przekazaniu terenu budowy inwestorowi
 4. Kierownik budowy, inwestor nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu i ich rola - praktyka a judykatura

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

III. Odpowiedzialność podwykonawcy


 1. Pojęcie podwykonawcy - kim jest na placu budowy?
 2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwykonawcę (delikt)
 3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwykonawcę (kontrakt)
 4. Odpowiedzialność pozostałych uczestników procesu budowalnego wobec podwykonawcy
 5. Podwykonawca jako pracodawca

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Profesor na Uniwersytecie Łódzkim, profesor na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: