Przyczynienie

Termin:

22 kwietnia 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W wielu przypadkach, poza negatywnym zachowaniem się sprawcy szkody, pozostaje kwestia określonych nieprawidłowości po stronie samego poszkodowanego. Podmiot ten może bowiem przyczynić się zarówno do powstania szkody, jak i do zwiększenia jej rozmiarów. Problem polega jednak na tym, że o ile ustawodawca przewidział możliwość obniżenia odszkodowania poszkodowanego w związku z jego przyczynieniem się w ogóle nie wyjaśnił tego pojęcia, nie wskazał jak należy wyliczyć jego stopień.

W orzecznictwie wypracowanych zostało wiele koncepcji. Zostaną one przedstawione przed prof. UŁ dr hab. Małgorzatę Serwach na tle bogatego orzecznictwa sądowego oraz przykładów wskazujących na najczęściej występujące przypadki przyczynienia się poszkodowanego oraz jego stopień.

Kluczowe zagadnienia


 • Kiedy dochodzi do przyczynienia się
 • Przyczynienie się a określenie jego stopnia
 • Orzecznictwo sądowe
 • Przykłady przyczynienia się w praktyce

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 22 kwietnia 2020 r. (środa)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Przyczynienie się poszkodowanego w nauce prawa cywilnego

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Pojęcie przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody
 2. Przyczynienie się poszkodowanego do zwiększenia rozmiarów szkody
 3. Art. 362 k.c. jako podstawa przyczynienia się poszkodowanego dla odpowiedzialnego podmiotu oraz dla jego ubezpieczyciela
 4. Koncepcje przyczynienia się poszkodowanego - kiedy dochodzi do przyczynienia się; jak należy je rozumieć?
 5. Przyczynienie się a określenie jego stopnia

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Przyczynienie się poszkodowanego w orzecznictwie sądowym

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Przyczynienie się ujmowane jako jedna z przyczyn powstania szkody
 2. Wymóg zawinionego zachowania się poszkodowanego jako warunek jego przyczynienia się
 3. A może zarzut obiektywnie niewłaściwego zachowania się?
 4. Uzależnienie przyczynienia się od zasady odpowiedzialności sprawcy szkody

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Przyczynienie się poszkodowanego w praktyce

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Problematyka przyczynienia się osób małoletnich
 2. Przyczynienie się osób decydujących się na jazdę z kierowcą pod wpływem alkoholu, niezapięte pasy, niezachowanie reguł ostrożności
 3. Przykłady przyczynienia się w praktyce - określenia stopnia przyczynienia się poszkodowanego w poszczególnych stanach faktycznych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: