Reprezentacja klienta

Termin:

16 stycznia 2020 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Reguły prawa cywilnego decydują kto może reprezentować klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy i ich przyjmowaniu. Sprawa wbrew pozorom nie jest prosta i może mieć daleko idące konsekwencje. Rodzajów oświadczeń jest bowiem w ubezpieczeniach wiele, a każde z nich ma wielkie znaczenie dla ważności umowy ubezpieczenia, zakresu ochrony, skuteczności wyłączeń, prawidłowości procesu likwidacji szkód itp.

Treścią prowadzonego przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego seminarium będzie omówienie zasad reprezentacji wynikających z prawa cywilnego w kontekście potrzeb obrotu ubezpieczeniowego.

Kluczowe zagadnienia


 • Oświadczenia woli
 • Reprezentacja osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych
 • Pełnomocnictwo
 • Organy osoby prawnej
 • Reprezentacja przy składaniu oświadczeń wiedzy

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 16 stycznia 2020 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Reprezentacja klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy oraz przy ich odbieraniu w relacjach ubezpieczeniowych

prof. dr hab. Marcin Orlicki


 1. Oświadczenia woli – pojęcie ogólne
 2. Oświadczenia woli związane z zawieraniem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia
 3. Oświadczenia woli składane przez ubezpieczającego
 4. Oświadczenia woli składane przez ubezpieczonego w ubezpieczeniach na cudzy rachunek
 5. Oświadczenia woli składane przez inne osoby: poszkodowanego, uposażonego, spadkobierców, cesjonariusza
 6. Reprezentacja osób małoletnich
 7. Reprezentacja osób ubezwłasnowolnionych (częściowo, całkowicie)

12:30

Lunch

13:00

Reprezentacja klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy oraz przy ich odbieraniu w relacjach ubezpieczeniowych

prof. dr hab. Marcin Orlicki


 1. Pełnomocnictwo
 2. Organy osoby prawnej
 3. Prokura
 4. Oświadczenia wiedzy
 5. Reprezentacja przy składaniu oświadczeń wiedzy (w szczególności dotyczących deklaracji ryzyka, odpowiedzi na pytania przy analizie potrzeb klienta, oświadczenia o doręczeniu OWU i IPID)
 6. Reprezentacja przy przyjmowaniu oświadczeń złożonych przez ubezpieczyciela
 7. Zasady reprezentacji w postępowaniu reklamacyjnym

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2019-12-30!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego „Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2019-12-30
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1500 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Wina oraz ryzyko jako przesłanki OC a okoliczności eskulpacyjne i egzoneracyjne

Triggery

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

W przygotowaniu

OC za produkt

Ostatnie spotkania

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Prawo medyczne w praktyce podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Odpowiedzialność cywilna małych i średnich przedsiębiorstw

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

Umowa ubezpieczenia majątkowego - zasady cywilistyczne i ubezpieczeniowe

 

Newsletter: