Składka w czasach pandemii

Termin:

16 kwietnia 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Koronawirus wywrócił świat do góry nogami. Wywróci również ubezpieczenia, jeśli klienci przestaną płacić składki. Konieczne jest przypomnienie zasad prawnych dotyczących składek ubezpieczeniowych – w szczególności tych zasad, po które rzadko się sięga w normalnych czasach. Podczas seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego zostaną one poddane szczegółowej analizie.

Prowadzący poświęci szczególnie wiele uwagi praktycznym problemom prawnym pojawiającym się obecnie w działalności ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych, gdy niektórzy klienci nie mają środków na zapłatę składki, inni zaś płacić jej nie chcą. Seminarium będzie dotyczyło ubezpieczeń majątkowych – zarówno dobrowolnych, jak i obowiązkowych.

Kluczowe zagadnienia


 • Rozłożenie składki na raty i konsekwencje braku zapłaty / opóźnienia w zapłacie kolejnej raty składki
 • Nadzwyczajna zmiana stosunków (siła wyższa) a termin zapłaty składki
 • Czy zawieszenie/zakończenie działalności gospodarczej przez ubezpieczającego uprawnia go do żądania zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony?
 • Składka niezapłacona z winy podmiotu pośredniczącego w płatności
 • Kwestia ubezpieczeń darmowych lub bezpłatnych
 • Kwestia dopuszczalności anulowania składki za okres świadczonej ochrony

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 16 kwietnia 2020 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Składka w czasach pandemii - opóźnienie, prolongata, zawieszenie, anulowanie, podwyższenie, obniżenie

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Składka ubezpieczeniowa jako świadczenie z umowy ubezpieczenia
 2. Charakter prawny składki
 3. Kwestia ubezpieczeń darmowych lub bezpłatnych (możliwość zawierania umów bez obowiązku płacenia składki)
 4. Kwestia dopuszczalności anulowania składki za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej
 5. Wysokość składki - składka za niska i za wysoka
 6. Składka a okres i zakres ochrony ubezpieczeniowej
 7. Nadzwyczajna zmiana stosunków (siła wyższa) a wysokość składki ubezpieczeniowej
 8. Żądanie zmiany wysokości składki w okresie ubezpieczenia
 9. Termin zapłaty składki i konsekwencje jego niedochowania
 10. Rozłożenie składki na raty i konsekwencje braku zapłaty / opóźnienia w zapłacie kolejnej raty składki

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Składka w czasach pandemii - opóźnienie, prolongata, zawieszenie, anulowanie, podwyższenie, obniżenie

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Nadzwyczajna zmiana stosunków (siła wyższa) a termin zapłaty składki
 2. Nadzwyczajna zmiana stosunków (siła wyższa) a konsekwencje opóźnienia w zapłacie składki
 3. Dodatkowe porozumienie między stronami umowy ubezpieczenia dotyczące wysokości składki, terminu jej zapłaty oraz konsekwencji braku zapłaty
 4. Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej
 5. Czy zawieszenie/zakończenie działalności gospodarczej przez ubezpieczającego uprawnia go do żądania zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony?
 6. Przedawnienie roszczeń z tytułu składki (w kontekście zawieszenia działalności sądów)
 7. Składka niezapłacona z winy podmiotu pośredniczącego w płatności
 8. Składka zapłacona częściowo
 9. Szczególne zasady dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych
 10. Szczególne zasady dotyczące majątkowych ubezpieczeń grupowych
 11. Kwestia przerzucenia konsekwencji finansowych braku płatności składki lub jej obniżenia na agenta/brokera ubezpieczeniowego

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: