Stany nadzwyczajne

Termin:

7 kwietnia 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wszyscy jesteśmy ciężko doświadczani przeciągającym się stanem przestoju, niepewności i strachu. Warto w tym czasie przypomnieć o tym, że zbudowane na doświadczeniach ostatnich dwóch tysięcy lat prawo cywilne ma w swoich przepisach reguły postępowania w sytuacjach ekstremalnie trudnych, niemożliwych do przewidzenia i zarazem takich, które zupełnie nie zależą od nas. Analiza wszystkich możliwości, które prawo przewiduje w takich sytuacjach będzie przedmiotem seminarium prowadzonego (oczywiście on line) przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Nadzwyczajna zmiana stosunków
 • Siła wyższa
 • Stan wyższej konieczności
 • Typowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w razie stanów zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela w kontekście ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 7 kwietnia 2020 r. (wtorek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Stany nadzwyczajne a umowa ubezpieczenia, inne umowy i odpowiedzialność cywilna

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Zasada umów należy dotrzymywać (pacta sunt servanda)
 2. Zasada konieczności uwzględniania nadzwyczajnych okoliczności (rebus sic stantibus)
 3. Kwestia uwzględniania zmiany siły nabywczej pieniądza (inflacji)
 4. Regulacja kodeksu cywilnego w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków
 5. Modyfikacja treści umowy ubezpieczenia majątkowego w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków
 6. Modyfikacja treści umowy ubezpieczenia OC w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków (zwłaszcza w zakresie wysokości sumy gwarancyjnej)
 7. Modyfikacja treści umowy ubezpieczenia na życie w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków
 8. Modyfikacja treści umowy ubezpieczenia w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku (art.816 KC)

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Stany nadzwyczajne a umowa ubezpieczenia, inne umowy i odpowiedzialność cywilna

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Siła wyższa
 2. Stan wyższej konieczności
 3. Typowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w razie stanów zagrożenia bezpieczeństwa publicznego (wojna, terroryzm, zamieszki itp.) - sposób sformułowania, skuteczność
 4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela a ogłoszony przez władze administracyjne stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej
 5. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w kontekście ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 6. Kwestia modyfikacji zobowiązań stron umowy ubezpieczenia w kontekście postulatów legislacyjnych Rzecznika Finansowego

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: