Ubezpieczenia szkolne

Termin:

2 kwietnia 2020 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ochrona ubezpieczeniowa jest uczniom bardzo potrzebna. Problemem jest jednak sposób jej zapewniania. Od lat toczy się dyskusja dotycząca modelu ubezpieczeń szkolnych – w szczególności zaś wyboru między ubezpieczeniami grupowymi i indywidualnymi. Każdy z modeli ma swoje wady i zalety, każdy z nich powoduje powstanie określonych problemów prawnych. Szczegółowo o ubezpieczeniach szkolnych mówić będzie prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki w trakcie prowadzonego przez siebie seminarium.

Kluczowe zagadnienia


 • Status prawny szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych
 • Analiza potrzeb i wymagań klienta w grupowych ubezpieczeniach szkolnych
 • Zgoda na objęcie ubezpieczeniem
 • Kwestia wykorzystywania funduszu prewencyjnego
 • Ubezpieczenia szkolne jako ubezpieczenia indywidualne

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 2 kwietnia 2020 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ubezpieczenia szkolne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Pojęcie ubezpieczeń szkolnych
 2. Status prawny szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych
 3. Rola Skarbu Państwa, województwa, powiatu, gminy
 4. Ubezpieczenia szkolne jako ubezpieczenia grupowe (kwestia stosowania art.18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)
 5. Analiza potrzeb i wymagań klienta w grupowych ubezpieczeniach szkolnych
 6. Zgoda na objęcie ubezpieczeniem
 7. Doręczanie ogólnych warunków ubezpieczenia w grupowych ubezpieczeniach szkolnych
 8. Doręczanie polis/certyfikatów ubezpieczeniowych

12:30

Lunch

13:00

Ubezpieczenia szkolne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Zakaz wynagradzania ubezpieczającego i wyjątki od zakazu
 2. Kwestia wykorzystywania funduszu prewencyjnego
 3. Ubezpieczenia szkolne jako ubezpieczenia indywidualne
 4. Ubezpieczenie OC placówki edukacyjnej a ubezpieczenie NNW uczniów
 5. Ochrona ubezpieczeniowa w czasie wycieczek, „zielonych szkół”, imprez sportowych itp.
 6. Stosowanie Prawa zamówień publicznych w ubezpieczeniach szkolnych
 7. Kwestia dobrowolności przy zawieraniu umów ubezpieczeń szkolnych
 8. Dochodzenie roszczeń (reprezentacja małoletniego ubezpieczonego, kwestia zgody sądu)

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2020-03-17!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego „Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2020-03-17
   + 1200 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 1500 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Zawieranie umów ubezpieczenia przez internet lub telefon

Odpowiedzialność cywilna szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, dyrektorów, nauczycieli oraz wychowawców

Autocasco

Odpowiedzialność cywilna gminy

OC za produkt

W przygotowaniu

Przyczynienie

Monitorowanie produktu

Ubezpieczenia grupowe

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Triggery

 

Newsletter: