Wyłączenia w majątku

Termin:

4 czerwca 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczyciele i dystrybutorzy wciąż na nowo muszą uświadamiać klientom, że żadne ubezpieczenie nie daje ochrony od WSZYSTKICH RYZYK, że w każdym ubezpieczeniu są WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. Są one głęboko przemyślane i oparte na długoletnim doświadczeniu likwidacji setek tysięcy szkód. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności to temat drażliwy, a zarazem szczególnie ważny. Muszą być one właściwie ustalone, zapisane, klienci muszą być o nich właściwie poinformowani, a informacja ta znaleźć się ma nie tylko w treści umowy lub ogólnych warunków ubezpieczenia, ale i w innych miejscach (skorowidz OWU, IPID). Na końcu – w czasie likwidacji szkody – trzeba wyłączenia właściwie interpretować.

Gdy ubezpieczenie jest ostatnią deską ratunku, mówienie klientowi o wyłączeniach jest trudne. Ale można i trzeba, bo wyłączenia odpowiedzialności to konieczny element każdej umowy ubezpieczenia. O wszystkich aspektach prawnych (w tym również o orzecznictwie sądowym) odnoszących się do wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach majątkowych będzie mówił w czasie prowadzonego przez siebie seminarium (online) prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej
 • Umowne określenie zakresu ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna
 • All risks i ryzyka nazwane
 • Jednoznaczne sformułowanie postanowień

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 4 czerwca 2020 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach majątkowych (dopuszczalność, interpretacja zakresu, skuteczność, sposób sformułowania)

prof. dr hab. Marcin Orlicki


 1. Ochrona ubezpieczeniowa - pojęcie, zakres, ograniczenia, wyłączenia
 2. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z definicji przyjętych w OWU/umowie
 3. Umowne określenie zakresu ubezpieczenia (ryzyka nazwane)
 4. Umowne określenie zakresu ubezpieczenia (all risks)
 5. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z cech ubezpieczającego/ubezpieczonego
 6. Prexisting conditions
 7. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczące sposobu zachowania się ubezpieczającego/ubezpieczonego
 8. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z przewidzianych w OWU/umowie powinności ubezpieczeniowych
 9. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikające z cech przedmiotu ubezpieczenia
 10. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątku
 11. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniach OC (w tym kwestia podziału sumy gwarancyjnej, jej przekroczenia i waloryzacji)

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach majątkowych (dopuszczalność, interpretacja zakresu, skuteczność, sposób sformułowania)

prof. dr hab. Marcin Orlicki


 1. System odpowiedzialności proporcjonalnej
 2. Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczące szczególnych okoliczności wypadku ubezpieczeniowego
 3. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z faktu niezapłacenia lub opóźnienia w płatności składki ubezpieczeniowej
 4. Postanowienia niezgodne z prawem lub służące obejściu ustawy
 5. Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne)
 6. Jednoznaczne sformułowanie postanowień służących wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności
 7. Zrozumiałe sformułowanie postanowień służących wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności
 8. Interpretacja postanowień służących wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności
 9. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w kontekście analizy potrzeb i wymagań klienta (wyłączenie ochrony, która jest klientowi potrzebna lub której wymaga)
 10. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w treści ustandaryzowanej informacji o produkcie ubezpieczeniowym
 11. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w treści skorowidza ogólnych warunków ubezpieczenia

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: