Cztery lata nowej dystrybucji

Termin:

15 października 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W ostatnich latach dystrybucja ubezpieczeń była jednym z najważniejszych wyzwań dla wszystkich podmiotów aktywnych na rynku ubezpieczeniowym. Problemy z nią związane rozwiązywano na wiele sposobów. Nadchodzi czas, gdy organ nadzoru powie: "sprawdzam", dokona weryfikacji wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych. Jedni wyjdą z tej weryfikacji zwycięsko, inni poniosą porażkę i zaakceptują stanowisko organu nadzoru. Jeszcze inni będą upierać się, że ich sposób rozumienia ustawy o dystrybucji ubezpieczeń jest prawidłowy.

Warto więc u progu sezonu dokonać przeglądu doświadczeń, stanowisk, poglądów na najważniejsze z zagadnień dystrybucyjnych. Warto dowiedzieć się jakie jest stanowisko organu nadzoru objawiane w czasie dotychczasowych kontroli, kiedy warto się z nim spierać, a kiedy należy je zaakceptować.

Kluczowe zagadnienia


 • "Głębokość" APK
 • Rezygnacja klienta z przeprowadzenia APK
 • Sposób wynagradzania dystrybutorów ubezpieczeń, OFWCA i OFWCB
 • Zachęty dla dystrybutorów
 • Obowiązek szkoleniowy

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 15 października, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Cztery lata nowej dystrybucji - doświadczenia, kontrole, sankcje


 1. Identyfikacja "klienta" dystrybutora ubezpieczeń (w szczególności w kontekście pytania, czy klientem jest również ubezpieczony w ubezpieczeniach na cudzy rachunek i poszkodowany w ubezpieczeniach OC)
 2. Pojęcie "produktu ubezpieczeniowego" i "twórcy produktu ubezpieczeniowego"
 3. Sposoby wykonywania obowiązku przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań klienta
 4. "Głębokość" APK
 5. Deklaracje klienta dotyczące potrzeb a APK
 6. Deklaracje klienta dotyczące akceptacji konkretnego produktu a APK
 7. Rezygnacja klienta z przeprowadzenia APK
 8. APK a rekomendacja brokerska
 9. Dokumentacja APK
 10. Archiwizacja APK
 11. Odpowiedzialność (administracyjna, cywilna) za nieprzeprowadzenie APK

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Cztery lata nowej dystrybucji - doświadczenia, kontrole, sankcje


 1. Odpowiedzialność (administracyjna, cywilna) za wybór niewłaściwego produktu wskutek błędnej APK
 2. Czynniki ESG w ramach APK
 3. Sposób wynagradzania dystrybutorów ubezpieczeń, OFWCA i OFWCB
 4. Zachęty dla dystrybutorów
 5. Zachęty dla OFWCA i dla OFWCB
 6. Obowiązek szkoleniowy - zakres, jakość szkoleń, "uzupełnianie" zaległych szkoleń, sankcje za niewykonanie obowiązku szkoleniowego
 7. Niedozwolone powiązania między brokerami i agentami ubezpieczeniowymi
 8. Działalność osób wykonujących czynności dystrybucyjne dla dwóch lub wielu dystrybutorów
 9. Sposób przeprowadzania kontroli prawidłowości działań dystrybucyjnych przez UKNF
 10. Sankcje za nieprawidłowości w działalności dystrybucyjnej

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: